Google Earth programı

Orijinali Keyhole isimli bir yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş olan Google Earth yazılımı, dünya devi Google Labs tarafından satın alındıktan sonra insanların ilgisini çekmiş bir görüntüleme aracıdır. Günümüzde dünya üzerinde en fazla indirilen program arasında yer alan Google Earth, dünya yörüngesinde bulunan birçok uydudan düzenli aralıklarla çekilen dünya resimlerinin incelenmesini sağlayan bir yazılımdır. Google Earth, dünyamızın yörüngesindeki uyduların çektiği farklı çözünürlüklerdeki resimleri bir araya getirir ve böylece kullanıcıların dünyamızı uzaydan detaylı bir şekilde görmesini sağlar.

Google Earth tarafından birbirleri ile senkronize edilen farklı çözünürlükteki birçok fotoğraf, dünyanın dıştan görünümünü modelleyecek bir hologram oluşmasını sağlar. Böylece yazılımı kullanan kişi dünyanın herhangi bir yerindeki doğa şekillerini oldukça detaylı bir biçimde inceleyebilir. Google Earth ile kullanıcı dünya üzerindeki herhangi bir alana ait resmi yakınlaştırarak, sokaklara ve hatta sokaklarda yer alan araçlara kadar detaylı bir gözlem yapabilmektedir.

Google Earth son derece yüksek çözünürlükte resimler sunduğundan, oldukça geniş ölçekli bir alanın kapsamlı bir biçimde incelenebilmesini sağlar. İnsanların yoğun olarak incelediği alanlara ait daha da kapsamlı görüntüler bulunduğu gibi, yaşamın çok seyrek olduğu ya da hiç yerleşimin olmadığı alanlara ait resimler de incelenebilir. Temmuz 2005’de yalnızca ABD’nin görüntülenebildiği Google Earth, bir yıl sonra Google Labs’ın yaptığı anlaşmalarla tüm dünyanın görüntülenebilmesine imkan sağlamıştır. Google Earth yazılımı internet üzerinden paylaşıma açıldığında Rus Gizli Servisi bu yazılımın terörist saldırganlara kolaylık sağlayacağını söyleyerek programın yasaklanmasını istese de, insanların yoğun talebi nedeniyle bu tür bir yaptırıma gidilmemiştir.

Google Earth kullanımı esnasında birçok insan dünyanın farklı yerlerine bakınırken güncel görüntüleri gördüğünü düşünse de, aslında bu tür terörizm endişeleri nedeniyle hizmet geçmiş yıllara ait görüntüleri sunmaya başlamıştır. Google Earth kullanımı esnasında kullanıcının baktığı herhangi bir fotoğraf, artık ilgili yerin birkaç sene öncesine dahi ait görüntüleri olabilmektedir. Google Earth kullanımı günümüzde kullanıcılara koordinat bilgisi girişi yaparak dünyanın her noktasının gözlemlenebilmesine imkan tanımaktadır. Böylece internet bağlantısı ile Google Earth kullanan herhangi bir kişi dünyanın istediği her bölgesini detaylı bir şekilde inceleyebilmektedir.