Evlilikte eş seçimi nasıl yapılmalı?

Bu soru bazılarınca yadırganabilir. Çünkü herkes aşık olduğu kişiyle evlenir ve kimi aşık olacağını insan seçemez. Böyle bir düşünceye hakim olan kişi için eş seçiminde kriterler söz konusu olmaz. Tabi ki insan aşık olduğu kişiyle de evlenilecek hayat kurulup, kurulamayacağını tahlil ederek bu işe karar verir. Ama gerçekten aşık olduğunuz birini mutlaka eş olarak seçersiniz. Çünkü bir kişiye tam anlamıyla aşık olmak demek, ruhların evlilikuyuşmasıyla mümkün olabilecek bir durum.

Bizim örf adetlerimizde yer alan görücü usulü evlenme, aşık olmadan evlenme şeklinde yorumlanır. Ancak bir kişi görücü usulü evleniyorsa, eşinden bir elektrik veya sevgi kıvılcımı alabilmeli. Sonraki aşama ise, çiftlerin gerçekten birbirlerine uyumlu olup, olmadığının anlaşılmasına gelir. Görüldüğü gibi aşık olarak evlenme ve görücü usulü şeklinde evlenmede beğenmek önemli bir kriter olurken, ikinci aşama her zaman ruhların uyuşup, uyuşmadığının tespiti olara gerçekleşir.

İnsan kısa bir zaman içerisinde karşıdaki kişinin nasıl bir karaktere sahip olacağını tam olarak anlayamayacağından, evlilik gerçekleşmeden önce bazı kriterler göz önüne alınarak, bu işin kolaylaştırılması sağlanmış. Küfüv dediğimiz bir müessese kurularak, eşlerin birbirlerine uyumunun dinin, ilmen, maddiyaten olması gerektiği söylenmiş ve uygulanmasına dikkat edilmesi gerektiği ikazı yapılmıştır.

Eğer eşler, fikir ve hissiyat bakımından farklı dünyaların insanı olurlarsa, evliliğin ilerleyen zamanlarında bu durum çatışmalara sebep olur. Aynı şekilde erkeğin fakir olması ancak kızın çok zengin olması, maddi bakından denksizliği ifade ettiğinden evliliğe mani olan başka bir sebep. Erkeğin dini hassasiyetlerinin ileri düzeyde olması ancak kızın dini hissiyatlarının erkeğinki kadar gelişmemiş olması, uyumsuzluğun bir başka şekli. Gençler birbirlerine aşık olduklarından pek de farklı olan taraflarının ileride ne gibi çatışmalara sebep olacağını gerçekçi bir şekilde düşünmediklerinden evlilikten sonra yaşanan boşanmalar artmakta. Bu nedenle eş seçmede evvel, kendinizi tanımanızı, daha sonrada açıkça karşı tarafın size yakın bir kesimden olmasını istemelisiniz.