Evlilik anlaşması ve mal paylaşımı

Son yıllarda özellikle ünlüler arasında yapılan evlilik anlaşmaları, insanların bu konuya ilgi duymasına neden olmuştur. Evlenmeden önce, nikah sırasında ya da evlendikten sonra çiftlerin birbirlerine yazılı olarak verdikleri bir söz olarak tanımlanabilen evlilik anlaşması, boşanma durumunda mal paylaşımının yasal şartlar haricinde de belirlenen koşullar altında yapılmasına olanak tanır. İnsanların merak ettikleri evlilik anlaşması ile mal paylaşımı, öncelikle uygun olarak düzenlenmeli ve mutlaka her iki tarafında imzasını içermelidir. Evlilik anlaşması için noter gerekliliği, anlaşmanın ne zaman yapıldığına göre değişmektedir.

Evlilik anlaşması ile paylaşımı yapılan mallar, kanuni olarak belirlenen “ortak edinilmiş malları” kapsar. Yasal olarak belirtilen tanım; “çiftin bedelini ödeyerek ya da emek harcayarak edindiği tüm malvarlıkları” gibi esnek bir anlatıma sahip olduğundan, bu konuda da yaygın bir şekilde kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Bu nedenle evlilik anlaşması ile belirtilen tüm malvarlıksal değeri olan ortak edinilmiş mallar, boşanma durumunda eşit olarak paylaşılır. Ev, arsa gibi taşınmazlardan hisse senedi gibi malvarlıklarına ve hatta emek sonucu edinilen maaş dahi bu tanımın içerisinde yer almaktadır.

Evlilik anlaşması ile çiftin belirlediği koşullar içerisinde mal varlığı paylaşımı, sadece ortak edinilen malları kapsayabilir. “Kişisel mallar” için her ne kadar evlilik anlaşması yapılmış da olsa, boşanma durumunda bu mallar ait olduğu kişide kalır. Ancak bu aşamada kişisel malın gelirlerinin de ortak edinilen malvarlığı kapsamına girdiği unutulmamalıdır. Örneğin; erkeğe annesinden miras kalan bir ev, kendi kişisel malıdır ancak bu evden elde ettiği kira geliri ortak edinilmiş mal olarak kabul edilir.

Evlilik anlaşması nikahtan önce ya da nikah esnasında yapılabilindiği gibi, evlilikten sonra da çiftin ortak kararı ile yapılabilir. Eğer çift evlilik anlaşmasını nikah esnasında yapmaya karar verirse yazılı olarak belgeledikleri anlaşmaya sadece karşılıklı imza atmaları yeterli olacaktır. Ancak evlilik sonrası yapılan nikah anlaşmaları için noter onayı gerekmektedir. Kişiye miras kalan, piyango gibi talih oyunlarından çıkan, bağış yapılan ya da günlük hayatta kullandığı giyim eşyaları gibi malların tamamı “kişisel mal” olarak kabul edilir ve boşanma durumunda eşin bu mallar üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi mümkün değildir.