Etkili iletişim teknikleri

etkili iletişim teknikleriEn basit tanımla iletişim; insanoğlunun bilgi, düşünce ve tüm duygularını birbiriyle paylaştığı yoğun bir trafiktir. İnsanoğlunun kompleks bir yapıya sahip olması duygu, düşünce ve bilgi alışverişinde bulunmasının da oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmasına neden olur. İnsanlar farkında olsun olmasın, hayatın her anında gerek sözlü gerekse de beden diliyle sürekli bir iletişim halindedir. Bilgi, düşünce ve duyguları sürekli olarak yorumlayan beyin aynı zamanda da sonuçlar çıkarır, yorumlarda bulunur, mesaj alır ve gönderir. Bitmek tükenmek bilmeyen bir süreç olan iletişimi daha etkili hale getirmek ise hem kişinin kendini daha net ve kısa sürede ifade etmesini hem de çevresindeki insanları çok daha hızlı bir biçimde ve doğru şekilde anlamasını sağlayacaktır.

Başlıkta geçtiği üzere etkili iletişim tekniklerinden bahsetmek için öncelikle kişinin kendi iletişim yeteneği hakkında rasyonel bir yorumda bulunması gerekir. Dinlemek, dinlediğini “gerçek manada” anlamak, çevresindeki diğer insanları anladığından emin olmak, iletişim kurmadaki hız, kendini açık ifade etme ve “empati” kurabilme gibi unsurlar etkili iletişimin temelini oluşturmaktadır. İletişim konusunda kendini geliştirmek isteyen herkesin öncelik dinlemeyi ve dinlediğinden de doğru yorumlar çıkabildiğinden emin olması gerekmektedir. Karşısındaki insanın konuşmaya başlamasıyla birlikte hızla bir çıkarım yapan ve kişiye sözlerini bitirme fırsatı dahi tanımayan insanlar kendilerinin çok zeki olduğunu ve tam bir iletişim ustası olduğunu düşünse de, aslında bu tür bir davranış baştan sona yanlıştır. Karşısındaki insanı dinlemeyen bir kişinin doğru çıkarımlarda bulunması ve yorumlar yapması mümkün olmayacağından, iletişim kurma sürecinde de aksamalar yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir.

Çoğu insan iletişim denince ilk olarak kelimeleri düşünse de, aslında bilimsel araştırmalar insanoğlunun iletişim kurarken kelimelerden çok beden dilini kullandığını ortaya çıkarmıştır. Farklı araştırmalarda bu konu ile ilgili farklı yüzdelik dilimler sunulsa da, insanların iletişim kurarken büyük bir çoğunlukta sözsüz iletişimi kullandığı tespit edilmiştir. İnsanlar karşısındaki kişileri beden dilleri ve ses tonlarına göre değerlendirmekte, en son olarak sözcükleri algılayarak yorumlamaktadır. Bu nedenle etkili iletişim teknikleri konusunda araştırma yapanların tamamı, öncelikle gündemine etkin beden dili kullanımını almalıdır. Zira beden diline ve ses tonuna hakim olamayan insanların etkili bir iletişim kurması da söz konusu olmamaktadır.

Kişinin diğer insanlarla bir ilişki kurabilmesinin yolu iletişimden geçtiğinden, etkili iletişim konusunda araştırma yapan insanlar aslında kendisinin de çevre tarafından nasıl anlaşıldığını keşfetmektedir. Beden dili ve ses tonu kullanımı konusunda bilgi edindikçe kişi kendisini incelemeye ve diğer insanların da kendisi hakkında nasıl bir yorumda bulunduğunu anlamaya başlamaktadır. Bu nedenle etkin iletişim, kişinin kendisiyle ilgili daha fazla bilgi edinmesini sağlayacaktır.