Enformasyon teknolojileri ve sistemleri

enformasyon teknolojileriZamanla toplanan bilginin birikmesi sonucunda oluşan enformasyon, özel olarak bir konuyu ilgilendirecek şekilde hazırlanmış tüm bilgileri kast eden bir kavramdır. Söz konusu teknoloji olduğunda ise enformasyon bilgisayardan telekomünikasyona belirlenen konunun içeriğine göre oldukça geniş bir kavram haline dönüşebilir. Teknolojinin özünde doğal bilimleri ve bu bilimlerle uğraşan bilim adamlarının araştırmalarıyla yüz yıllar içinde elde edilen “bilgiler” vardır. Günümüz teknolojilerinin tamamı tıpkı enformasyon kavramında olduğu gibi “bilginin birikmesi” ile ortaya çıktığından, günümüzün bilişim teknolojilerinin tamamında enformasyon büyük bir öneme sahiptir. Enformasyon; araştırma, deney, gözlem, ölçüm ve istihbarat olmak üzere beş temel “bilgi derlemesi” süreci sonunda oluşur. Bilginin zamanla birikmesi ve bu bilginin de belirli bir konu hakkında açıklama yapılması için kullanılmasını sağlayan tüm sistemler, birer enformasyon sistemidir.

Enformasyon sistemlerinin modern teknolojiyi ilgilendiren bölümü ise enformasyon teknolojisi kavramını ortaya çıkarır. Bilişim sektöründen elektronik sektörüne modern teknolojinin dahil olduğu her alanda, seneler içinde oluşmuş bir bilgi birikiminden faydalanıldığı için enformasyon da teknoloji ile iç içe geçmiş bir kavramdır. Enformasyon aslında her an biriken “genel” bilginin, belirli bir konu için sınıflandırılarak kısımlara ayrılması ve “özel” bilgi haline dönüştürülmesidir. Her konuyu ilgilendiren bilgi birikiminden istenen belirli bir konuda açıklama yapacak bilginin edinilmesi için önce enformasyon süreci yani bu bilginin sınıflandırılması gerekir. Bu amaca hizmet eden tüm modern teknoloji ürünü sistemler de bu sebeple enformasyon sistemleri olarak adlandırılır.

Özel problemlerin çözülmesi için gerekli olan bilginin, genel bir bilgi birikiminin ayıklanması ile elde edilmesi enformasyondur. Enformasyon teknolojileri dendiğinde kast edilen ise, bu belirli bir alanı ilgilendiren bilgilerin işlenmesini ve insanoğlu tarafından kullanılmasını sağlayan modern teknoloji ürünü sistemlerdir. Bilgisayar ortamında saklanan verilerin kendi başına insanoğlu açısında hiçbir önemi yoktur. Zira insan tarafından bu verilerin bir “bilgi” olarak algılanması için önce işlenmesi gerekir ki, bunu sağlayan sistemler de enformasyon teknolojilerini oluşturmaktadır. Enformasyon teknolojileri bilginin veriler halinde saklanması ve işlenerek insan için bilgi haline gelmesi dışında, problemlerin çözülmesi ve karar alınması amacıyla kullanılması da içermektedir.