Depresyon ve belirtileri

Depresyon nedir?, Depresyon belirtileri nelerdir?

Bireyler yaşamları boyunca çok çeşitli duygu durumlarını yaşarlar. Bu duygu durumları kişiye coşku, heyecan, sevinç yaşatabileceği gibi sıkıntı, isteksizlik gibi durumları da yaşatabilir.

Depresyon zihinsel görevlerin, sosyal ilişkilerin, iç güdülerin tamamen veya kısmen bozulması yada yavaşlamasına yol açan bir davranış hali veya hastalıktır.

Depresyon Belirtileri

Cinsel istekte azalma, otoaküzasyon dediğimiz bireyin kendi kendini suçlama durumu, konsantrasyon bozukluğu, sinirlerin gergin olması, uykunun azalması veya uyku düzensizliği

Depresif ruh durumu olarak tanımlanabilen karamsarlık, kişinin kendini değersiz hissetmesi ve keder halidir.

Ergenlik dönemi depresyonu

Kişinin gençlik döneminde depresyona girmesine yol açan en önemli neden gelecek kaygısı taşımasından kaynaklanır. Zamanla çocukluktan somut düşüncelerin hakim olmasıyla birlikte eleştiri, doyumsuzluk yada toplum baskısının getirdiği sorumluluk gibi durumlar kişinin ergenlik döneminde depresyon’a girmesini tetikler.

Aynı zamanda kişinin kendini yetişkin ve olgun birey olarak kabul ettirmeye çalışmasının da yansımaları vardır.

Gençlerin bu dönemde depresyon sayılabilecek sıkıntılı ve durgun hallerini ortadan kaldırabilmek için patolojik bir takım yollara başvurmaktadırlar. Bunlardan en sık başvurulan yollar madde alışkanlığı ve cinsellikle ilgili davranışlardır.