Çocuk ve resim

Günücocuk ve resimmüzde çocuklar, anne ve babaların bu yönde bilinçlenmesi nedeni ile, eski nesillere oranla hobilere, sanatsal çalışmalara ve spor faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmaktadırlar.

Bu faaliyetlerden biri de resim çalışmalarıdır. Çocuklara yönelik eğitim veren birçok özel resim kursu faaliyet göstermekte, okullarda resim dersleri önde gelen önemli derslerden biri olarak oldukça aktif çalışmaları içermektedir.

Resim ile ilgilenmek çocuklarda birçok faydalı sonucun oluşmasında oldukça etkilidir. Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Resim, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmektedir. Güneşi sarı değil, kendi hayalinde gördüğü renkte, örneğin mor olarak boyayabilmektedir. İdeal resim çalışmalarında çocuklara yönlendirme uygulanmaz. Basit ve temel teknikler hakkında bilgilendirilen çocuğun hem konu seçimi, hem resme yansıtma şekli hususunda özgür bırakılması esastır.
  • Resim, çocukların motor gelişiminde de oldukça etkilidir. Özellikle küçük yaşlarda başlayan resim çalışmaları, çocukların el becerilerinin gelişiminde önemli ilerlemelere zemin teşkileder.
  • Resim, çocuğun deşarj olması açısından da oldukça yararlıdır. Renklerin büyülü etkisi ile belirli bir süre geçiren çocuk içindeki saldırganlık gibi negatif dürtülerden de otomatik olarak kurtulabilmektedir.
  • Resim, çocuğun disipline alışmasını sağlayan önemli bir öğretidir. Resim çalışmalarına hazırlanma ve de özellikle çalışma bitiminde toparlanma aşamalarını bizzat gerçekleştiren çocuklar belirli düzeyde disipline de alıştırılmaktadırlar.
  • Resim çalışmaları çocuğun öenmli oranda genel kültür sahibi olmasında oldukça etkilidir. Ünlü ressamlar, resim reknikleri, resim sanatındaki eğilimler ve ekoller gibi birçok alanda farkında olmadan temel düzey bilgi sahibi olmaları mümkün hale gelmektedir.
  • Resim kurslarında en sonda gün içinde yapılan çalışmaların diğer kursiyerler tarafından kritik edilmesi şeklindeki eğilim, çocukların sözlü ifade becerilerini de geliştirmekte, eleştirmenin ve eleştirilmenin kötü birşey olmadığı yönündeki terbiyeyi içselleştirmektedirler.

Çocukların resim de dahil tüm sanat ve spor dalları içinde eğilim gösterdiği bir dal ile ilgilenmesi yönünde teşvik edici olunmalıdır. Bu uğraş onların hem zihinsel, hem bedensel gelişimleri açısından çok önemlidir.