Çocuk terbiyesi nasıl olmalıdır?

Evlilik, hayatın ön önemli safhalarından birisi. Bu safha içerisinde dünyaya getirilen çocuğun eğitim ve terbiyesi, evliliğin vermiş olduğu sorumluluğu daha da zorlaştıran ve arttıran bir nimet. Çocuk bir nimet ve şükür nedeni. Ama anne ve babanın bu nimetin cocuk1748-1farkında olmaları, çocuğa şükür edilmesi gereken, üzerine titrenilmesi gereken bir nimet gibi davranılmasını sağlar. Bugün evliliklerin sonucunda kazanılan çocukların bakımı ve eğitimi konusunda anne ve babalar, kendilerine yükledikleri misyonu, belki iyi bir şekilde yerine getiriyorlar belki de getiremiyorlar.

Ancak çocuk eğitiminde eksik olan bir şeyler her iki durumda da var. Kendilerine yükledikleri misyonla çocuklarına her şeyi veren anne ve babalar, paranın çocuklarına verdikleriyle övünüyorlar. Kendilerinin bir şeyleri çocuklarına verdiklerini sanıyorlar. Aynı şekilde parasızlıktan dolayı çocuklarına bir şeyleri veremeyen aileler, çocuk eğitiminin iyi ve kaliteli olmasında kıstas ölçüsü olarak parayı görüyorlar. Sonuç nedir peki? Çocukların alması gereken terbiyenin paradan sadır olacağı düşüncesi, çocuğun memleketine ve ailesine hayırlar getiremeyecek biri olmasına sebep oluyor.

Çocuk eğitiminde kesinlikle lüks ve her istediği karşılanan çocuk profili, ileride sıkıntılara sebep olacak bir eğitim tarzı. Eğer çocuk küçük yaşta her istediği karşılanan bir şekilde büyütülürse, ileride almadıklarını daha farklı yollardan elde etme girişimde bulunmalarını sağlar. Bundan başka çocuk terbiyesinde azarlama ve korkutma olmamalı. Annenin baba ile çocuğu korkutması söz konusu olmamalı. Çocuk övülmeli. Yaptığı güzellikler takdir edilmeli. Yanlışları da güzel bir dille ikaz edilmeli. İyi kimselerin yaptıklarından çocuklara bahsedilmeli. Kötü kimselerin yaptıklarının sonuçları kendisine anlatılmalı. Oyun oynamasına müsaade edilmeli.

Yukarıda bazı çocuk büyütme ile alakalı pratik bilgiler verdim. Bu bilgileri her yerden bulabilirsiniz. Ancak benim çocuk terbiyesinde anlatmak istediğim asıl mesele, öz mesele, çocuğa İslam inancının verilmesi. Allah, Kur’an ve peygamber sevgisi çocuğa aşılanmalı. Küçük yaşta olanın kalbi, hamur gibidir. Ne şekil verirsen o şekilde ilerle ve büyür. Ailelerin çocukların gelişimde bu faktöre az yer vermemesi, belki de vermemesi, büyük bir eksiklik ve sıkıntıların yaşanmasında büyük neden.