Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları

bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarıMantarlardan riketsialara, virüslerden bakterilerine yüzlerce farklı mikroorganizmadan kaynaklanabilen bulaşıcı hastalıklar tıp literatüründe enfeksiyöz hastalıklar olarak isimlendirilir. Hastalıklara sebep olan mikropların ve parazitlerin birçok farklı yol ile insan bedenine geçmesi neticesinde ortaya çıkan tüm rahatsızlıklar genel olarak bulaşıcı hastalık olarak nitelendirilir. Genel olarak bulaşıcı hastalık dendiğinde insanların aklına kişiden kişiye temas, besin ve giysi paylaşımı ya da cinsel temas ile geçen hastalıklar gelmesine karşın türden türe geçiş yapabilen hastalıklar da bulaşıcı hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Bu da bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarının oldukça geniş bir konu olmasına ve özellikle bazı durumlarda insanların dikkat etmesine karşın bir takım hastalıklardan korunamamasına sebep olabilir. Onlarca farklı rahatsızlığı tanımlayan bulaşıcı hastalıklar temel olarak üç şekilde insanlara bulaşır: hayvanlardan, topraktan ve insandan. İnsandan insana bulaşabilen hastalıklar yaygın olarak biliniyor olmasına rağmen hayati sonuçlara sebebiyet verebilen birçok hastalık insanlara topraktan ya da diğer hayvanlardan bulaşabilir.

  • Öksürürken, hapşırırken ve aksırırken ağızdan çıkan damlacıklar mikropların taşınmasına sebep olabildiğinden, kapalı alanların düzenli olarak havalandırılmasına
  • Hasta olduğu bilinen kişilerin giyeceklerinin, yiyeceklerinin ve yatak eşyalarının paylaşılmamasına
  • Hayvanlarla temas kurarken gerekli önlemlerin alınmasına
  • Gıda maddelerinin tüketilmeden önce titiz bir şekilde temizlenmesine ve hastalıklı olma ihtimali bulunan ürünlerin tüketilmemesine
  • Çok eşliliğin söz konusu olması halinde cinsel temas esnasında korunmaya
  • Çocukların aşı tarihlerinin aksatılmamasına
  • Salgın hastalıkların olduğu alanlara girerken gerekli önlemlerin alınmasına
  • Tıbbi müdahalelerin yapıldığı sağlık kuruluşlarındaki aletlerin “olması gerektiği gibi” sterilize edilmesine
  • Ailesinde ya da yakın çevresinde bulaşıcı bir hastalığa sahip olduğu bilinen kişilerle etkileşime geçerken önlem alınmasına
  • Bağışıklık sistemini baskı altında bırakan ilaçların kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir.

sivrisinek anofel sıtmaYukarda sayılan tedbirler bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları arasında ilk sırada sayılabilecek maddeler olmasına karşın çok çeşitli rahatsızlıkların söz konusu olması ve bu hastalıkların da oldukça farklı tedavilerinin bulunması, farklı korunma yollarının da söz konusu olmasına sebep olmaktadır. Suyla bulaşan dizanteri, kolera ve tifo gibi hastalıklar için bilim insanlarının gerekli araştırmaları yapması gerekmekte ve bu araştırmalar yapılıncaya kadar geçen süre içinde birçok insanın hastalık kapması da mümkündür. Ayrıca hayvanlardan bulaşan hastalıklara karşı önlem alınması çok önemli olsa da, sivrisineklerin ve özellikle de Anofellerin yaydığı sıtma gibi salgın hastalıkların yayılması çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Tüm bunların dışında Frengi gibi salgın hastalıklar doğumla bebeğe bulaşabildiğinden, bazı durumlarda kişi dünyaya gelirken dahi salgın bir hastalık kapabilmektedir.