Bonsai bakımı

Son yıllarda özellikle Avrupa’da bir akım haline gelen Bonsai ağaçları, sanılanın aksine farklı bir bitki türü değildir. Bonsai ağaçlarının ortaya çıkışı 5. yüzyıldan dahi eskiye dayanır ve Çin coğrafyasında uygulanmaya başlandığı bilinmektedir. Çince; Bon yani “tabak” ve Sai yani bitki anlamlarına gelen iki kelimenin birleşmesi ile oluşturulan Bonsai kelimesi, tabakta yetişen bitki demektir. Bonsai ağaçları; birçok farklı bitki türünün köklerinin, yapraklarının ve dallarının düzenli olarak budanmasıyla, bitkinin bodur bir halde gelişmesini sağlamaktadır.

Çin’de ve Japonya’da hala bazı Budist ve diğer inanışlar ile ilgili bir felsefe olmasına rağmen, Avrupa ve Amerika Kıtasında tamamen botanik üzerine yetiştirilmektedir. Bonsai bakımı her şeyden önce büyük sabır ve üst düzeyde ilgi gereken bir uğraştır. Bonsai ağaçları; iç mekan bonsai ve dış mekan bonsai olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki tipinde bakımı birbirinden farklıdır. Dış mekanda yetiştirilen bonsai ağaçların, çevresel faktörler ile daha iyi geliştiği ve iç mekanlarda yetiştirilmesinin çok zor olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle en baştan bonsai ağacının iç mekanda mı yoksa dış mekanda mı yetiştirileceğine karar verilmesi gerekir.

İç mekan bonsaileri, yaz aylarında güneş ışınlarını doğrudan almayacak bir şekilde yetiştirilmelidir ancak kış aylarında bu durum tersine dönerek, mümkün olduğunca pencere önüne yerleştirilerek kış güneşinden yararlanmalıdırlar. İç mekan bonsai ağaçları hava akımlarına çok hassastır. Şiddetli rüzgara maruz kalmayacak ancak hafif bir esintinin olacağı bir hava akımında yetiştirilmeleri, arzu edilen sonucun alınması için gereklidir. İç mekanda bonsai yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken sıcaklık ise 17ºC’dir. 17ºC’nin altındaki sıcaklıklarda hava geçişlerinin mümkün olduğunca asgariye indirilmesi gerekir.

İç mekan bonsai yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi de, bonsai ağacının toprağıdır. İç mekan bonsaileri nemli toprak kullanılarak yetiştirilmelidir ancak bitkiye verilen suyun biraz dahi fazla kaçırılmamasına büyük özen göstermek gerekir. Bonsaiye verilen fazla su köklerinin zarar görmesine neden olarak ilk aşamada yaprak dökmesine, ilerleyen aşamada ise bitkinin tamamen ölmesine neden olur. Bonsai ağaçlarının sulanması iki aşamalı olarak yapılmalıdır. İlk aşamada bitkiye yağmurlama yöntemi ile su verildikten sonra 20-25 dakika beklenmeli ve daha sonra toprağın tamamının ıslanması için az miktarda ikinci aşama sulama yapılmalıdır.