Bilişim sektörü

Ülkemizde her ne kadar insanlarımız bilişim sektörünün ne kadar önemli olduğunu tam olarak anlayamamış olsa da, dünyanın tüm modern ülkelerinde uzun zamandır oldukça büyük ekonomik kaynaklar bu sektöre aktarılmaya başlanmıştır. Bilişim sektörü içinde bulunduğumuz teknoloji ile şekillenen çağ için bir “gereklilik” olduğundan, insanlar dünya üzerine var olmaya devam ettikçe gelişmeye devam edecek bir alan olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir. Günümüzde bilişim sektörü ile herhangi bir ilgisi olmadığı düşünülen tarım ve hayvancılıkta dahi yoğun bir şekilde kullanılmaya başlayan yazılımlar, ürün verimliliğinden kalite standartlarına kadar çok geniş bir düzlemde insan hayatına dahil olmaktadır.

Teknoloji ile iç içe yaşadığımız günümüz dünyasında artık birçok sektör için alternatifi olup olmadığı dahi tartışılmayan yazılımlar, her gün daha da yoğun biçimde kullanılarak sürekli bir gelişim süreci içine girmiştir. Telekomünikasyon sektöründe yazılım arızaları nedeniyle tüketicilere ulaştırılan hizmet anında kesintiye uğrayarak, tüm insanlara yazılım faktörünün ne kadar önemli olduğunu doğrudan göstermektedir.

Global anlamdaki yeni dünya düzenine geçildiğinden beri borca dayalı ekonomik sistem içerisindeki en önemli dişlilerden biri olan uluslararası ticaret alanında her yıl katlanarak büyümesine inanılmaz ve kesinlikle “önlenemez” bir şekilde devam eden bilişim sektörü, şuan itibarıyla milyarlarca dolarlık kocaman bir pasta manasına gelmektedir. Bilişim sektörü sayesinde dünyanın belirli bir ülkesinde faaliyet gösterme tanımı rafa kalkarak, her girişimci dünyanın tüm bölgelerinde senkronize bir ticari faaliyet içerisine girebilir hale gelmiştir. Bu milyarlarca dolar değerinde ve durmadan büyüyen pastadan kalın dilimler almak isteyen girişimciler, ülkemizin tamamen aksine neredeyse sahip oldukları tüm kaynakları bu sektöre kanalize etmiş durumdadır.

Ülkemizde sağlık sektöründe hastanelerden eczanelere kadar tamamen bağımlısı olduğumuz bilişim sektörü yazılımlarında yaşanacak birkaç saatlik aksaklıklar dahi, etkileri son derece büyük olan sorunlara neden olacaktır. Önem derecesine göre bilişim sektörünün etkileşimde olduğu alanları saymak bu aşamada gereksiz kalırken, ülkemizdeki tüm girişimcilerin bu sektörün geleceğine dair stratejik analizler yapması ve gelecek yılların kendileri için bir fırsat olmasını sağlaması gerekmektedir. Dünyadaki ekonomi ve ticaret uzmanları artık bilişim sektörünün sonraki yıllarda büyümesine devam edip etmeyeceğini değil, sektörün büyüme oranının ne kadar olacağını tartışmaktadır.