Bakırın kullanım alanları

Modern dünyada insan yaşamına çıkartılması imkansız hale gelmiş derecede entegre olmuş elektrik ve elektronik aletlerin üretiminde tartışmasız en önemli hammaddeler biri olan bakırın birçok kullanım alanı olsa da, özellikle bu iki sektör bakırın kritik derecede öneme sahip olduğu uygulamalara ev sahipliği yapmaktadır. Hidrolik enerji santrallerinden geleceğin enerji kaynakları arasında gösterilen ve günümüzde dahi birçok gelişmiş ülkenin enerji ihtiyacını karşıladığı nükleer enerji santrallerine kadar enerji sektörünün her alanında bakır kullanılmaktadır. Termik santraller için de önemli bir madde olan bakır, neredeyse içinde enerji kelimesi geçen her uygulamada yer alır.

Elektrik enerjisinin uzun mesafeye iletilmesi için ideal niteliklere sahip olan bakır, bu özelliği ile dünyanın en gelişmiş yerleşim bölgelerinden en küçük köylerine kadar insanoğlunun olduğu her yerde bulunmaktadır. Metropollerden kasabalara artık dünyanın büyük bir bölümünde kullanılan internetin de altyapısını sağlayan telefon hatlarında kullanılan bakırın yüksek elektrik geçirgenliği haricinde bu iş için en ucuz maliyetli hammadde olması, kullanım alanının muazzam derecede geniş olmasına neden olmaktadır. Yeraltı güç kablolarından dış hatlara kadar dünya üzerinde elektrik iletiminin baş rol oyuncularından olan bakırın yalnızca bu özelliği ile dahi insanoğlunun vazgeçemeyeceği maddelerden biri olduğu söylenebilir.

İşlenebilir özellik açısından da çok büyük kolaylık sunan bakır, endüstriyel kullanım açısından birçok avantaj sağlayan bir metaldir. Uzun yıllar önce bilim adamları elektrik iletkenliği üzerine yaptıkları çalışmalarda bakırın gümüşten sonra “endüstriyel kullanım için” en uygun madde olduğu anlamış ve bu sürecin ardından bakır dünya çapında temel bir elektrik elemanı olarak kullanılmıştır. Ayrıca günümüz modern kimya sanayisinde de hatırı sayılır bir oranda kullanılan bakır, boya sanayisi için de önemli bir maddedir. Bakırın tüm kullanım alanlarını birkaç satırla özetlemek mümkün olmasa da, insanoğlunun her gün kullandığı ve uzunca bir süre de kullanmaya devam edeceği birçok aletin üretiminde bakır kullanılır.

Bakırın bu denli geniş bir kullanım alanına sahip olmasının en büyük nedenlerinden biri de, bu metalin dünya üzerinde en çok bulunan maddelerden biri olmasıdır. Uzun yıllar öncesinden beri kuyumculuk sektörünün de temel hammaddelerinden biri olan bakır, altın ile karıştırılarak “beyaz altın” olarak bilinen maddenin oluşmasını sağlar. Her takı türünde kullanılabilen bakırın kullanım alanları her geçen gün daha da genişlemektedir. Tüm bunların ötesinde bakırın en yaygın kullanım alanlarından biri de, bizzat canlıların kendisidir. Zira çok büyük miktarda bulunmasa da hayvanların ve bitkilerin vücudunda enzimlerin yapısına katılan bakır, insanoğlu tarafından her gün 4-5 miligram kadar tüketilmektedir.