Aslanla aslanın uyumu

İlk bakışta birbiriyle mükemmel derecede uyumlu olacakmış gibi görünse de, iki aslan burcunun birlikte olması oldukça karmaşık sorunlara neden olabilir. Teori ile pratiğin genellikle aynı olmadığı gibi, kağıt üzerinde uyumlu olarak görünen aslanların beraberliklerinde her iki tarafın da baskın karakter olmaya çalışması yüzünden şiddetli tartışmalar yaşanabilir. Her filmde başrol oynamak isteyen iki aslanın beraber olmaya başladığı zaman da bu arayışı sürdürmesi, taraflardan birinin yan rolü kabul etmesini gerektirir ki, genel olarak yaşanan tüm sorunlar da buradan çıkar. Sosyal hayatlarında ya grup lideri ya da en azından ilginin odağında yer almak isteyen aslanlar, perde arkasında kalacak ve görev insanı olarak mütevazilik yapacak karakterler değildir.

Lider olma konusunda çok baskın olan iki aslanın beraber olmasıyla birlikte iktidar savaşlarının yaşanması da kaçınılmaz olacaktır. Liderlik adından da anlaşılabileceği üzere “tek bir kişinin” üstlenebileceği bir vasıf olduğundan, iki liderin aynı hayatı paylaşması oldukça zordur. Ancak aslanların beraberliklerinin tamamen umutsuz olduğunu söylemek de yanlış olur. Uzun süre boyunca mutlu bir beraberliği sürdüren aslanlar da bulunmakla beraber, bu ilişkilerin büyük bir çoğunluğunda iş ve ev hayatında iki farklı lider bulunur. Genel olarak aslan kadınlarının ev kadını ve aslan erkeklerinin işadamı olduğu bu ilişki tipinde, iş hayatında başarılı bir lider olan aslan erkekleri evin idaresiyle ilgili kararlarda bu görevi eşine bırakmaktadır.

Aslan burçlarının liderlik kavgası yaşamadan beraber olmasının tek yolu iş ve ev hayatında farklı liderlikler üstlenmelerinden geçmese de, yine de bu tür ilişkilerin daha fazla şansı olduğu söylenebilir. Aslan erkekleri iş hayatlarında yeterince enerji sarf ettiğinden ve “daha da önemlisi egolarını daha fazla tatmin ettiğinden”, evle ilgili kararlarda liderliği aslan kadınına bırakabilir ve böylece aslan kadınları da kendi egolarını bu şekilde tatmin edebilir. Ancak aslan kadınının ya da erkeğinin hem iş hayatında hem de ev hayatında lider statüsüne sahip olmak istemesi durumunda anlaşmazlıkların yaşanması kaçınılmazdır. Aslında kendi burcundan bir insanla birlikte olan tüm aslanlar, kısa bir süre içinde “neyle karşı karşıya olduklarının farkına varır”. Zira rekabet ettiği insan da tıpkı kendisi gibi özelliklere sahiptir…

Patronluk taslamaktan tamamen vazgeçerek ilişkinin devam etmesine çalışmak da rasyonel bir çözüm olmayacaktır. Zira doğası gereği bu tür davranışlar sergileyen aslanın duygularını ve isteklerini sürekli bastırması, ilerleyen günlerce “etrafında fırtınalar kopmasına neden olacak” şiddette duygu patlaması yaşamasına neden olacaktır. İki aslanın beraber olabilmesi için muhakkak tarafların alan ve görev paylaşımı yapması, birbirlerinin yetki alanlarına da saygı duyması gerekir.

Rahnansaika