Animasyon nedir?

animasyonAnimasyon, resimlerden oluşan seri görüntülerin ardarda ve hızlı bir şekilde gösterilmesi sureti ile oluşan hareketli görüntüye verilen addır. “Çizgi film” adı ile de bilinir.

Animasyonların oluşturulmasında teknoloji çok büyük ilerlemelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. Günümüzde yapılan animasyonlar iki boyutlu görüntülerden çıkmış, üç boyutlu filmlere geçiş olmuştur.

Geçmiş dönemde kağıtlara çizilen resimler, çember şeklinde bir makinenin içine konup, hızlı bir şekilde çevirme yapılıp görüntünün oluşması sağlanıyordu. Bilgisayarın yoğun şekilde animasyon üretiminde kullanılması ile vektör ve piksel kavramları animasyon dünyasına dahil olmuştur. Günümüz teknolojileri ile animasyonlar vektör ya da piksel tabanlı animasyonlar şeklinde yapılabilmektedir.

Animasyon oluşturma teknikleri şunlardır:

  • 2D animasyon: Saniyede 12 kare çizilerek gerçekleştirilen bir animasyon tekniğidir.
  • 3D animasyon: 3ds max, Cinema 4D, Lightwave gibi yazılımlar aracılığı ile üç boyutlu vektörler kullanılarak yapılan çizimlerden oluşan bir animasyon tekniğidir. Animatör üç boyutlu vektörler çizerek bir üç boyutlu model tesis eder. Bu sürece “modelleme” adı verilir. Hazırlanan bu üç boyutlu modele “dokulandırma” adı verilen süreç içinde renk kazandırılır. En son aşama da bu modele hareket kazandırılması aşamasıdır.
  • stop- motion: Saniyede 15 ila 24 kare kullanılarak, durağan objelere hareketli nesnelermiş gibi bir görüntü verilmesi şeklinde uygulanan bir animasyon tekniğidir.
  • cut- out: “Kes, yapıştır ve oynat” şeklinde özetlenebilecek bir animasyon tekniğidir. Diğer animasyon tekniklerinden çok daha zahmetlidir ve zaman alır.
  • limited animasyon: Saniyeden 12 kareden daha az çizim yapılarak gerçekleştirilen bir animasyon tekniğidir.

Sadece çocukların değil yetişkinlerin de beğeni ile izlediği, seyri keyifli animasyon filmler, gelişen teknolojiler ile birlikte çok daha farklı yöntemler ile hazırlanmaya devam edecektir. Zira, üç boyut kavramı da şimdiden daha üst düzeylerde (4D, 5D ve üstü gibi) geliştirilmeye başlanmıştır.