30 Ağustos Zafer Bayramı

>30 Ağustos Zafer Bayramı yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de ulusal bayramıdır. 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve 30 Ağustos’a kadar devam eden Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde alınan zaferin kutlandığı bir ulusal bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Mustafa Kemal’in başkumandanlığında büyük bir özveri ile yapılmış bir savaştır. Dumlupınar’da yapılan bu savaş, işgal birliklerinin Anadolu’nun içerlerine kadar ilerlemesinden dolayı günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulabilmesi için büyük bir önem taşımaktadır.

Dumlupınar’da yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde düşman yenilse de, aslında işgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etme tarihi daha sonraya denk gelmektedir. Ancak daha sonra yapılan görüşmeler ile 30 Ağustos tarihi sembolik olarak kabul edilmiştir. İşgal birliklerinin ülkemiz sınırlarını tamamen terk etmesini başlayan bir hareket olması nedeniyle büyük önem taşıyan ve kırılma noktası olarak tabir edilen sürecin başlamasına neden olan 30 Ağustos, ilk olarak 1923 yılında ulusal bir bayram olarak kutlanmıştır.

İlk olarak 30 Ağustos 1923 tarihinde İzmir, Denizli Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Ankara kentlerinde kutlanan Zafer Bayramı, takip eden yıllarda tüm ülke genelinde milli seferberliği sembolize ettiği için kutlanmaya devam etmiştir. Büyük Taarruz olarak adlandırılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönemlerinden olan 23 Ağustos-12 Eylül 1921 sürecini kapsayan Sakarya Savaşı, uzun zamandan sonra Türk ordularının düşmanı gerileterek elde ettiği ilk başarıdır. Bu nedenle de milli direnişin yeniden canlanması ve düşmana karşı saldırıya geçilmesi sağlayan bu zafer, her yıl tüm ülke genelinde resmi törenlerle anılmaktadır.

Ayrıca Sakarya Savaşı ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan ortak kararla, Mustafa Kemal’e hem gazi hem de mareşal unvanları da verilmiştir. Mustafa Kemal’in verdiği ani karar ile Anadolu’nun içlerine kadar giren Yunan orduları, “Sad” adı verilen taarruz planı ile tamamen yurttan atılır. Yunan başkumandanın da esir aldığı muazzam bir operasyon ile çember içine alınan Yunan birlikleri, bu tarihten sonra ülkemiz için bir tehdit olmayı da bırakmıştır. Günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin var oluşunda büyük etkisi olan bu süreç Zafer Bayramı olarak adlandırılmış ve bugüne kadar tüm Türkiye’de büyük bir coşku ile kutlanmıştır.