2. Dünya Savaşı’nın nedenleri

2. dünya savaşı1939 yılında Avrupa merkezli olarak başlayan ve 1945 yılında sona erdiğinde dünyadaki pek çok ülkenin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği 2. Dünya Savaşı, küresel boyutlu bir askeri çatışmadır. Bilinen insanlık tarihinin en büyük savaşı olan 2. Dünya Savaşı’na  “100 milyonun üzerinde” askerin dahil olmuştur. 2. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden bahsederken tek bir sebepten ya da bir ülkenin şahsi menfaatlerinden söz etmek pek de mantıklı olmayacaktır. Zira bu küresel katliamın nedenleri, savaşa dahil olan her bir ülke için değişmektedir. Her ülke kendi çıkarları doğrultusunda farklı nedenlerden ötürü 2. Dünya Savaşı’na girmiş, bu ülkeler arasında belki de aradığı bulmaktan çok neredeyse her şeyini kaybeden ülke ise Nazi Almanya olmuştur.

Orta Avrupa’da ileri milliyetçi ve bir o kadar da ırkçı bir tutumla iktidara gelen Adolf Hitler’in tek başına 2. Dünya Savaşı’nın mimarı olduğu düşünülse de, farklı ülkelerin perspektifinden bakıldığında savaşın birçok farklı nedeni olduğu görülmektedir. Adolf Hitler önderliğindeki Nazi Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’na giriş nedeni; Doğu’dan Batı’ya Avrupa topraklarının büyük bir bölümü ele geçirmek ve Sovyetler Birliği’ne ait olan önemli bölgelere sahip olarak Asya ile bağlantı kurmaktır. Madalyonun diğer yüzünde yer alan Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’na girmesinin nedeni ise stratejik enerji kaynaklarının önemini fark ederek yüzünü Asya’ya çeviren ve bu nedenle de Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalanmasına karşın Nazi Almanya’nın saldırısına karşılık vermektedir. Sovyetler Birliği Doğu Avrupa sınırlarını güvenceye alarak Asya’nın zenginliklerinden faydalanmak istediği için Nazi Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalamış ancak Adolf Hitlerin anlaşmaya uymaması sonucunda Nazilere şiddetli bir biçimde karşılık vererek savaşa girmiştir.

İngiltere yani Birleşik Krallığın 2. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinin başında, günden güne büyüyerek Avrupa’da mutlak güç haline gelme yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Nazi Almanya’yı durdurmaktır. Almanya’nın bu yükselişine dur dememesi halinde ilerleyen zamanlarda kendi varlığının da tehdit altında kalacağını öngören Birleşik Krallık, Nazi düşüncesinin Avrupa’ya yayılmasını önlemek istemiştir. 2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren ve attığı atom bombasıyla dünya tarihinin utanç günlerinden birinin de mimari olan ABD’nin savaşa girme nedeni ise filmlere konu olan Pearl Harbor baskınıdır. Japonların bu limana hava kuvvetleriyle baskın düzenlemesi sonucunda 2. Dünya Savaşı’na giren ABD; İngiliz ve Fransız kuvvetlerine “tarafsız” olarak silah yardımı yapmaktayken yaşanan bu olaylar neticesinde savaşa girmiştir.