Zamanda yolculuk

Zamanda yolculuk, geçmişe veya geleceğe yolculuk yapmak yani zaman doğrusu üzerinde zamanın normal gidişatı ve yönü haricinde yer değiştirmektir. Bugüne kadar ne biz başka zamanlara gidemediğimizden ne de bir başkası bizim zamanımıza gelemediğinden böyle bir yolculuğun mümkün olmadığı düşünülür.

“Zamanda yolculuk” fikrinin olabilirliği konusunda araştırma yapanlar genellikle bunun ancak gelecekte mümkün olabileceğini söylerler. Fakat gelecekten veya geçmişten günümüze yolculuk yapan kimseyi göremediğimiz için bu teori büyük ölçüde çürütülmüş olur. En azından zamanda gezinipte, insanlığın devamı adına bunu bizden gizlemiyorlarsa bu böyledir.

Bir de işin şu boyutu vardırki akla mantığa aykırı gelmez. Einstein’a göre bir cisim hızlandıkça zaman genişler. Bu, zamanın o cisme göre yavaşlaması demektir. Teoriye göre ışık hızına yaklaşan bir cisim için zaman neredeyse durur. Yani Einstein’a göre aynı yaştaki iki kişiden birisini ışık hızına yakın hızlarda giden bir roketle uzaya göndersek ve bu roket dünya zamanı ile 40 yıl sonra geri dönse, roket içindeki adam dünyadakine göre çok genç olacaktır. Bu da bir nevi zamanda yolculuktur. Zaman sadece hıza bağlı olarak değil çekim kuvvetine bağlı olarak ta değişim gösterir. Bu ilginç yaklaşıma göre de, yerçekiminin daha fazla olduğu deniz seviyesine yakın yerlerde yaşayan insanlar için zamanın, yerçekiminin az olduğu yüksek dağlık bölgelerde yaşayan insanlara göre daha yavaş geçtiğidir. Tabi dünya üzerindeki bu fark çok küçüktür.