Yaşa göre ideal kilo hesaplama

ideal kilo hesaplamaVücut kitle indeksi olarak ifade edilen ve insanların boy ile ağırlığının birbirine oranlanması ile elde edilen değer, her bireyin ideal kilosunu hesaplaması için kullanılır. İdeal kilo aslında kişinin bedeniyle herhangi bir sorunu kalmadığı ve iç organların da sağlıklı bir şekilde çalışabildiği kilo olmakla birlikte, bu kilo kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Vücut kitle endeksi; ağırlık cinsinden kilo değerinin, boyun metre cinsinden değerinin karesine bölünmesiyle bulunur. Bu şekilde kişinin vücut kitle endeksini bulması halinde bulduğu değer 20 ile 25 arasında ise kişi zaten ideal kilosunda demektir. 20 ile 25 arasındaki vücut kitle indeksleri genel olarak diyetisyenler tarafından “normal” olarak kabul edilir. Bazı diyetisyenler ise 18-20 arasındaki vücut kitle endekslerini “kabul edilebilir” seviye olarak kabul etmesine karşın, kadın erkek fark etmeden bu kiloların normalin altında olduğu ve hatta zayıf denebileceğini söyleyen diyetisyenler de bulunmaktadır.

Kişinin ideal kilosunu hesaplamak için boyunun metre cinsinden karesini alarak, birkaç deneme yapması ve 20-25 arasındaki değerlere ulaşmaya çalışması dahi yeterli olacaktır. Bu bağlamda 22,5 değerinin ideal kilo olduğu var sayılırsa, kişinin hesap makinesi ile birkaç kilo değeri denemesinin ardından 22,5 değerini bulması ve bu şekilde de ideal kilosunu öğrenmesi mümkündür. İdeal kilo kişiden kişiye ve yaşa göre değişebileceği gibi, kişinin sahip olduğu bir takım rahatsızlıklar da bu kilo değerini etkileyebilir. Genel olarak insanların metabolizmalarının 30 yaşından sonra “yaklaşık olarak” her 10 yılda %10 oranın yavaşladığı ifade edilmektedir. Bu yavaşlama oranı da kişiden kişiye değişse de, her insanın yaşlandıkça metabolizmasının da bir miktar yavaşladığı söylenebilir.

İnsanların yaşlandıkça ideal kilo değerleri çok fazla değişmese dahi bu değere ulaşmak için sağlıksız beslenmemesi gerekir. Yaş ilerledikçe bir miktar kilo artışları sağlık sorunlarına neden olmadığı ve kişinin yaşam kalitesinde önemli bir değişiklik olmaması halinde hekimler tarafından normal kabul edilebilir. Ancak en doğrusunun diyetisyenden de önce bir “hekime” danışmak olduğu da unutulmaması gerekenlerin başında yer alır. İdeal kilosuna ulaşmak için ağır diyet ve egzersiz programlarına girmek kişi için ciddi sorunlara neden olabilir. Ayrıca ideal kiloya ulaşmak için kesinlikle sağlıklı ve “uzun vadeli” bir program uygulanması gerekir. Kişinin ideal kiloya ulaşması yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi ve “sağlıklı yaşamayı” bir alışkanlık haline getirerek bir ömür boyunca da bu alışkanlığı koruması ile mümkün olmaktadır.