Unutkanlık nedenleri

Günlük yaşamın yoğun temposunda birçok farklı olay ile karşılaşan ve pek çok kişi ile iletişim kuran insanın hafıza yönetiminde dair bir takım sorunlar yaşaması normaldir. İnsan beyni, bilimadamlarının onlarca yıldır üzerinde araştırma yaptığı ve çalışma prensiplerini anladıkça işlevsel bozukluklarına daha kolay çözüm ürettiği son derece kompleks bir sistemdir. Bu kompleks yapının nasıl işlediğine dair bilgilerin artması ile unutkanlığın nedenlerin üzerine daha geniş bilgi sahibi olan insanoğlu, farklı nedenlerden ötürü gelişen ve klinik bir rahatsızlık haline dönüşen unutkanlık soruna daha etkili çözümler üretmiştir. İlerleyen yaşa bağlı olarak gelişen unutkanlık türlerinden nörolojik işlev bozukluklarına, psikolojik sorunlardan dış etkiler nedeniyle gelişen kafa travmalarına, beyin tümörlerinden biyolojik etmenlere birçok farklı olgunun unutkanlığa sebep olduğu modern bilimin araştırmaları sayesinde öğrenilmiştir.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte insanların büyük bir bölümünde görülen unutkanlık, genellikle zaman geçtikçe beyin hücrelerinin azalması neticesinde gelişen ve modern tıbbın “doğal” olarak kabul ettiği unutkanlık biçimidir. İleri yaşlarda beyin hücrelerinin ölmesi ya da yaşlanmasına bağlı olarak görülen işlev bozuklukları dışında erken yaşlarda Alzeimer gibi hastalıkların oluşumu da unutkanlığa sebep olmaktadır. Beyin hücrelerinin bozulmasına ya da düzenli bir biçimde çalışmasına mani olan tüm hastalıklar, unutkanlık olarak tanımlanan sorunların gelişmesine neden olabilir.

İnsanlarda çeşitli rahatsızlıklar ya da yaşın ilerlemesi ile birlikte görülen unutkanlık ile günlük hayatta karşılaşılan basit durumların birbiri ile karıştırılmaması ise ayrıca önemlidir. Zira her insan özel ve iş hayatının yoğun temposu nedeniyle cep telefonunu nerede bıraktığını, evinin ya da arabasının anahtarının nerede olduğunu ve hatta bir gün önce yediği yemeği dahi unutabilir. Kronik olarak tekrarlamayan bu tür durumlar çoğu zaman tıbbi düzeyde tedavi edilmesi gereken bir sorun olarak görülmez. Ancak şüphesiz hangi durumlarda tedavi görülmesi gerektiğine karar verecek kişinin konunun uzmanı bir hekim olduğu da unutulmamalıdır.

Teknolojik gelişmeler ile değişen insan yaşamı giderek daha da hızlanmakta ve çoğu insan için zaman algısı kısalmaktadır. Bilhassa metropollerde yaşayan bireylerin sürekli bir koşuşturma içinde olması modern çağın sorunu olarak nitelendirilen “stres” olgusunun hayatın ayrılmaz bir bütünü haline gelmesine neden olur. Günlük yaşamında yoğun bir stres altında olan kişiler de unutkanlık problemi ile karşı karşıya kalabilir. Depresyon ve beslenme bozukluklarının da unutkanlığa sebebiyet verdiği üzerine araştırmalar da bulunduğundan, daha çok gençlerde görülen unutkanlık sorunlarında depresyon belirtileri ve beslenme alışkanlıkları da gözden geçirilmelidir.