Sosyoloji

Sosyoloji, diğer adıyla Toplum bilim, cemiyetin tüm uzuvlarını araştıran bir alandır. Toplum ve insan etkileşimi, topumsal düzen, bireylerin sosyolojik tutumları, kültürlerin oluşumu ve topluma etkileri, bireylerin yaşamlarını araştıran geniş bir yelpazedir. Sosyolojisosyoloji gelişen dünyanın yarattığı farklı akımları da incelemeye alanının gereği olarak almıştır. İnsanların küresel bir bütünleşme içerisinde ki farklılıklarını, davranış değişikliklerini de ele almaktadır. Bu disiplin insanların nasıl bir toplum içerisinde daha iyi ve düzenli, refah sahibi bir şekilde yaşayacakları hususunu aydınlatmaya çalışmaktadır.

Bu çalışmaları sosyoloji adına yapan kimselere sosyolog denmektedir. Sosyoloji diğer bilim dalları arasında çok gençtir. 19. Yy’dan itibaren disiplin altına giren bilimlerin aksine sosyoloji daha geç bir vakitte disiplinli bir çalışma şeklini almıştır. Sosyolojinin konuları çok çeşitli ve geniş bir havuzu andırdığından kimse sosyoloji için kesin bir tanımlama çabasına girmemiştir. Temel olarak yapılan tanım sosyolojinin toplumda var olan her şey ile ilgilenebilmesidir. Bir nevi toplum psikolojisi olarak da adlandırabileceğimiz sosyoloji, toplumsal sınıflaşma, demografik yapı, cinsiyet, toplumsal suçlar, politik toplum bilimi, hükümet şekli ve kanunları gibi pek çok çapraz ilişkileri barındıran bir inceleme alanıdır.

Auguste Comte tarafından disipline edildiği söylenen sosyoloji,  din, eğitim, iktisat, psikoloji, hukuk, felsefe gibi bilim dallarını içerisine aldığından bu bilim dallarıyla alakadar olan kimselere de sosyolog denildiği tarihte görülmüştür. Ancak bir hukuk bilimcisi kendisine asla sosyolog dememiştir. Ama hukuk alanında yaptığı açıklamalar her zaman sosyolojinin bir konusu ve araştırma alanı olmuştur. Max Weber gibi Komünist toplum düzeninin kurucuları da kendilerine sosyolog dememişlerdir. Lakin kurdukları düzen insan ve toplum ilişkilerini doğrudan bir şekilde etkilemiş olduğundan sosyolojik açıdan tahlil edilmiştir. Çünkü sosyoloji, insanın nasıl bir toplumsal düzen içerisinde daha müreffeh bir hayat süreceğinin de peşinde olan bir daldır.