Şizofren hastalığı

 200316042-001Şizofreni, insanlarda görülen ruhsal ve beyinsel bir rahatsızlıktır. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Ve gerçek dünyayla hayal dünyasını birbirlerinden ayırt edemezler. Mantıksal düşünme yeteneğinde azalma ve duygusal olarak tepki verememe görülür. Bir çok şizofren hastası toplum kurallarına uymadığı için tedavi edilmelidir.

Şizofren hastaları normal hayatlarında olan olayları hatırlamada güçlük çektikler. Ve konuşmalarında problemler yaşarlar.  Şizofren rahatsızlığı kişilerde 15 ila 25 yaşları arasında ortaya çıkar.

İlaçlar sayesinde şizofren rahatsızlığı bazı insanlarda kontrol altına alınırken, şizofren rahatsızlığı geçiren hastalarda ise; tedaviye yanıt vermezler ve hastalıkları bir ömür sürer. Şizofreni hastalığı oldukça zor bir rahatsızlıktır. Ve tamamen iyileşme oranı oldukça düşüktür.

Şizofreni nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ama genetik olduğu söylenen teoriler arasındadır. Yani ebeveynden çocuğa geçme riski oldukça fazladır.

5 çeşit şizofreni türü vardır. Paranoid Şizofren, Hebefrenik şizofren, Katatonik şizofren, Ayrışmamış şizofren, Kalıntı şizofrenidir.

1- Paranoid şizofreni : paranoid şizofren olan bir hastanın düşüncelerinde ve konuşmalarında herhangi bir değişiklik olmaz. Sadece biri tarafından cezalandırıldıklarını düşünürler.

2- Hebefrenik Şizofreni: normal günlük işlerini yapamayan hebefrenik şizofren hastalarının konuşmaları anlaşılmaz derecede karışıktır. Zihinlerini kontrol edemezler. Hebefrenik şizofren hastalarının davranışları tutarsızdır..

3-Katatonik Şizofreni: genelde hareketsiz ve çok katı olan katatonik şizofren hastaları karşısındaki insanların söylediği cümleleri tekrarlar ara sıra yüzlerini değişik şekillere sokacak hareketlerde bulunurlar. Beslenmelerine dikkat etmezler, kendilerine fiziksel olarak zarar verme özellikleri vardır.

4-Ayrışmamış Şizofreni: paranoid şizofren, hebefrenik şizofren ve katatonik şizofren tanısına net bir şekilde uymadığında bu tanı ile adlandırılırlar

5-Kalıntı (Rezidüel) Şizofreni: bu türde şizofreni hastalarında halüsinasyonlar devam eder fakat diğerler türlerdeki gibi şiddetli değildir.

Şizofreni hastalarında sıklıkla görülen halüsinasyonlardır. Olmayan insanlar görmeye başlarlar. Gerçeğe dayalı olmayan fakat şizofreni hastasının vazgeçemediği inançları vardır. Kendilerinin şeytan ya da tanrı olduklarına inanırlar. Gerçekte olmayan nesneler görüp, olmayan sesler duyup, garip kokular gibi gerçek dışı şeyler algılarlar. Şizofreni hastaları en çok ses duyarlar, bu ses onlara emir veya taciz ettiğini söylerler.

Bazı hastalarda ise net olarak düşünme yetisi ortadan kalkar. İletişim kurmakta zorluk çekerler, konuşmaları anlaşılmaz. Düşünce yoğunluğu yaşarlar. Düşünceden düşünceye geçerler, çok yavaş hareket ederler ve herhangi bir konuda karar veremezler. Anlamı olmayan yazılar yazarlar ve daireler çizerek yürümek gibi anlamsız hareketleri olur.

Şizofreni belirtileri olan bir hastanın tıbbi geçmişi incelenmelidir. Şizofrenide kullanılan herhangi bir laboratuar testi bulunmamaktadır. Bir kişiye şizofren tanısı koyabilmek için, şizofren hastalarda görünen rahatsızlıklar en az 6 ay boyunca hastada görülmesi gerekmektedir.

Şizofreni hastalığının tedavisi çok zordur ve ilaçlarla hastalığın tekrarlanması önlenir.

Şizofreni hastalığında antidepresan kullanılmaz, şizofren tedavisinde kullanılan ilaçlara antipsikotik denir. Antipsikotik türünde olan ilaçlar şizofren hastalığını ortadan kaldırmaz. Sadece belirtilerin azalmasına yardımcı olur. En çok kullanılan ilaçlar ise; Thorazine, Prolixin, Haldol, Navane, Stelazine, Trilafon ve Mellaril, Abilify, Clozaril, Geodon, Invega, Risperdal, Saphris, Seroquel ve Zyprexa bunlardır. İlaçlarla birlikte sosyal aktivitelerin oluşabimesi için psikolojik terapiler yapılmaktadır. Şizofreni hastalarının toplumda faaliyetlerinin olabilmesi ve sosyal becerilerinin oluşabilmesi için rehabilitasyon tedavisi uygulanır. Kişinin hastalığını daha iyi tanıması ve başa çıkabilmesi adına bireysel psikoterapi uygulanır ve ailenin şizofren hastalarına yardımcı olabilmesi için, aileye terapi uygulanır. Genellikle bir çok hasta hastaneye yatırılmadan ayakta tedavi edilir. Fakat, bazı durumlarda ki hsatalar mecburen hastaneye yatırılması gerekmektedir.

Bazı kitaplar ve filmler şizofren hastalarının tehikeli bir cani olduğunu gösterir. Fakat bu doğru değildir. Şizofreni hastaları çoğunlukla çevreden uzaklaşıp, kendi yarattıkları dünyada yaşamayı severler.