Sigaranın tarihçesi

Her ne kadar sigara kullanımı günümüzde birçok ülkede kanunlarla yasaklanmış olsa da, hala dünya üzerinde milyonlarca insan bu ölümcül kategorideki hastalıklara yakalanma riskini büyük oranda arttıran kötü alışkanlıktan vazgeçememektedir. Dünya tarihi boyunca pek çok farklı kültürde tütün ve tütün ürünlerinin yakılmasıyla oluşan dumanın solunması yaygın olsa da, bugünkü şekliyle sigaranın ilk olarak kim ya da hangi toplum tarafından icat edildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak sigara olarak nitelendirilebilecek yani ince kesilmiş tütün yapraklarının kağıda sarılmasıyla içimin Avrupa’da 1700’lerden itibaren yaygınlaştığı söylenebilir. Tütün yapraklarının kağıda sarılmasıyla tütün mamullerinin tüketimiyle ilgili birçok kaynak Güney Amerika Kıtası’nı kaynak göstermektedir.

18. yüzyılda muazzam derece hızlanan sömürgecilik faaliyetlerinin merkez noktalarından biri olan Güney Amerika, tütün ve tütün ürünlerinin sigara şeklinde içilebileceğinin de öğrenildiği yer olarak kabul edilir. Bu tür sömürgecilik faaliyetlerinin dünya çapında en etkin isimlerinden biri olan İspanya, Güney Amerika’nın zenginliklerini Avrupalı toplumların kullanımına sunarken beraberinde sigara kullanımı alışkanlığını da getirmiştir. Dönemin teknolojik imkanlarının ne denli kısıtlı olduğu düşünülürse, sağlık açısından sigaranın neden olabileceği sorunlarla ilgili insanların herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Hal böyle olunca Güney Amerika’dan gelen bu yeni alışkanlık başta Avrupalı toplumlar olmak üzere kısa süre içinde insanlar arasında popüler olmuş ve sigara içmek bazı ülkelerde bir sosyal statü belirtisi haline dahi gelmiştir.

İspanya aracılığı ile sigara içimi ile tanışan Avrupalı toplumlar ilk zamanlarda daha ziyade tütün yapraklarını puro şeklinde içiyordu. 18. yüzyılda genel olarak ince kıyılmış tütün yaprakları genel olarak işlenmemiş tütün yapraklarına sarılmakta ve sigara kullanımı bu şekilde gerçekleşmekteydi. Daha sonraki yıllarda işlenmemiş tütün yaprağı yerine kağıt kullanmanın daha pratik olduğunu düşünen Avrupalılar kullandıkları kağıtları inceltmeye başladılar ve böylece günümüzdeki anlamıyla ilk sigaralar da ortaya çıkmış oldu. 19. yüzyıla gelindiğinde Avrupa genelinde birçok sigara fabrikası kurulmuş ve sigaranın ticari değeri olan bir mal olduğu pek çok ticaret adamı tarafından anlaşılmıştı. Fransa’da 1845 yılında devlet tarafından kurulan sigara fabrikası büyük hacimde sigara üretmeye başlamış ve sigara bağımlılarının yaşı da giderek azalmaya başlamıştır.

19. yüzyılın sonlarında dünya genelinde sigara bağımlılarının sayısının milyonlar ile ifade edilmesi, bu ölümcül hastalıklara yakalanma ihtimalini kritik seviyede arttıran zehrin her ülkede satılmaya başlanmasına neden oldu. Giderek daha da çok insanın zararları hakkında en ufak dahi bir fikir sahibi olmadan başladığı sigara, 20. yüzyılın başlarında artık devletler için dahi önemli bir kazanç kapısı haline gelmişti. 1. Dünya Savaşı’na katılan ülkeler, askerlerine belirli bir oranda sigara vermekte ve bu dağıtımı da “temel ihtiyaç” statüsüyle değerlendirmekteydi. 1960’lardan sonra sigaranın zararlarına dair elle tutulur sonuçlar elde edilmiş ve bilimsel çalışmalar ile bu ölümcül alışkanlığın zararları net bir biçimde ortaya konmuştur.