Psikoterapi teknikleri

İnsanın gerek duygusal gerekse de davranışsal sorunlarının çözülmesine yönelik yöntemleri kapsayan psikoterapi teknikleri, ruh sağılığının iyileştirilmesini amaçlayan tıbbi uygulamaların genel adıdır. Psikoterapi tekniklerinin inceleme alanı zannedildiği gibi yalnızca bireyin geçmişi ve davranışları üzerine değil, çoğu zaman bireyin ailesini de kapsayan araştırmaları içerir. Aileyi oluşturan tüm bireylerin incelenmesi ile kişinin ruhsal sorunlarına çözümler üretilebileceği gibi, bireyin sorunlarına göre daha küçük ya da daha büyük kitleler de incelenebilir. Örneğin kişinin ruh sağlığının bozulma nedeni eşi ile olan problemlerinden kaynaklanıyorsa, psikoterapi teknikleri bu kişi ile eşinin yaşamını birlikte inceler.

İnsanlarda görülen ruh sağlığı sorunları ya da zihinsel problemlerin nedenleri psikolojik kaynaklı olabileceği gibi, somatik veya sosyolojik de olabilir. Bu bağlamda sorunun üç temel ayaktan oluştuğu düşünülmeli ve bireye yardımcı olacak psikoterapi teknikleri bu şekilde geliştirilmelidir. Hasta ile düşünce ve duygu alışverişi yapılmasına imkan sağlayan psikoterapi teknikleri, muhakkak uzman bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Kişinin ruhsal dengesine kavuşarak sorunlarını geride bırakması için uygulanan psikoterapi teknikleri, tıp biliminin inceleme alanı olan ve oldukça geniş içerikli bir tedavi sanatıdır. Bu nedenle konu ile ilgili eğitimi almış olan hekimler seçilmesi, kişinin ruh sağlığına kavuşmak isterken daha da kötü bir duruma gelmemesi açısından kritik derecede önemlidir.

Bilişsel, Dinamik, Varoluşçu ve Davranışçı olmak üzere dört temel başlık halinde incelenen psikoterapi teknikleri, uygulama ve düşünce sistematiği yönünden farklılıklar gösterir. Kişinin ruhsal sağlığına kavuşması için hekim farklı ekollerin uygulamalarına yönelmeyi seçebilir. Ancak bu aşamada kişinin içinde bulunduğu ruhsal duruma göre uygulanacak tedavinin içeriği ve uygulamalarının yalnızca uzman bir hekim tarafından belirlenebileceğinin de altının çizilmesi gerekir. Evrensel tıbbi uygulamalarda öne çıkan Bilişsel Psikoterapi Tekniği, genel tekniklerinin tamamının kullanıldığı ve hekimin hangi tekniklerin ne şekilde uygulandığında hastaya azami fayda sağlayacağını belirlediği bir ekoldür. Farklı tekniklerin hastanın tedavi sürecinde kullanılabildiği Bilişsel Psikoterapi Tekniği dünya genelinde uygulansa da, bu ekolün doğru şekilde uygulanması için uzmanlık gerekmektedir.

Freud tarafından geliştirilen Dürtü Kuramını esas alan psikoterapi türü olan Dinamik Psikoterapi, nesnel ilişkiler ile kişinin egosu arasında bir köprü kurulmasını sağlar. Çoğunlukla psikolojinin temeli olarak 0-6 yaş dönemini kabul eden bu ekol, hastanın sorunlarının temelinde yatan dürtülerin bu dönemde oluştuğunu düşünür ve hipnoz ile serbest çağrışım yöntemleri kullanarak bu sorunları anlamaya yönelir. Davranışçı ve Varoluşçu Psikoterapi otomatik modelleme ile var olmanın düzeni üzerinde duran uygulamalara yönelse de, psikoterapi uygulamalarında en yaygın kullanılan ekollerin Bilişsel ve Dinamik uygulamalar olduğu söylenebilir.

Rahnansaika