Psikiyatri ile psikoloji farkı

Psikiyatri bilimi ile psikoloji arasındaki ilişkinin ayrılmaz bir bütünlük oluşturması, çoğu insanın bu iki farklı kavramı birbirine karıştırmasına neden olmuştur. Gerek psikiyatri gerekse de psikoloji birer bilim dalı olduğundan, bu iki kavramın genellikle aynı olduğu yanılgısına da düşülür. Psikiyatrist ile psikolog arasındaki farkın da yaygın olarak sorgulanması da, bu iki bilim dalının birbiri ile olan ilişkisiyle alakalıdır. Ruh hekimliği olarak da bilinen psikiyatri ile psikoloji arasındaki temel fark, iki ekolün ilgi alanlarıdır. Zira psikiyatrinin temel inceleme alanı “bizzat beynin kendisidir”. Tıp biliminin bir dalı olan psikiyatri, bu özelliği ile psikolojiden ayrılır. Ruh hekimliği yapan kişiye “psikiyatrist” denir ki, kendisi tıp eğitimi aldığı için hastalıklara tanı koyma ve daha da önemlisi ilaç yazma yetkisine sahiptir.

Ruh biliminde uygulanan tüm  tedaviler doğrudan beyni hedef aldığından, kişiye uygulanan tedavinin beyni etkilemesi beklenir. Bir başka değişle psikiyatri bilimi beynin fizyolojik yapısı ile ilgilenirken, psikoloji kişilik ile ilgilidir. Psikiyatri, insan davranışlarına “biyopsikososyal” denen bir açıyla yaklaşır. Kişinin hem biyolojik yapısını hem psikolojisini hem de sosyal yaşamını inceleyen psikiyatrinin inceleme alanı da oldukça geniştir. Buna karşın psikoloji bilimi ise davranışlar kadar “zihinsel süreçlerle de ilgilidir”. Zira psikoloji, kişinin davranışlarını ve zihinsel süreçlerini incelerken daha ziyade bunların altına yatan nedenleri araştırır. Doğa, formal ya da uygulamalı bilimlerle kıyaslandığında psikolojinin daha genç bir bilim dalı olduğu söylenebilir.

Psikoloji bilimi insan beyninin fizyolojik yapısından ziyade, “gözlemlenebilen davranışları bilimsel bir tutum ile inceler”. İlk zamanlarında insan davranışlarına odaklanan psikoloji zaman içinde gelişmiş ve günümüzün modern psikolojisi davranışlar kadar bu davranışlara neden olan süreçler ile altında yatan nedenleri de inceler hale gelmiştir. Tıbbi bir disiplin olan psikiyatri bilimi ise, kişiye “hasta” tanısı koyduktan sonra oldukça çeşitli tedavi yöntemleri kullanarak bireyin yaşamına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Psikiyatri biliminin çalışma alanının temelini insan beyni oluşturmaktadır. Psikiyatrist yani ruh hekimi kişinin beyin fonksiyonlarını modern tıbbın gelişen imkanları sayesinde çok yakından takip edebilir ve sorunların çözümü için hastaya birçok farklı tedavi uygulayabilmektedir.

Temelinde “doktorluk” yatan psikiyatri, doğrudan tıp bilimi ile ilişkili olduğundan çalışmalarının tamamında “bilimsel yöntem” ışığında hareket eder. Psikoloji bilimi insan davranışları üzerinde çok çeşitli araştırmalar yapmakta ve elde ettiği sonuçlar ile insanlığın gelişimi adına oldukça önemli adımlar atılmasını sağlamaktadır. Düşünme, hafıza ve öğrenme gibi konularda psikoloji biliminin araştırmaları günümüzde dünya genelinde uygulanan eğitim faaliyetlerinin değişmesini ve çok daha olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Ayrıca psikoloji “insan davranışlarının önceden tahmin edilebilmesi” için de geniş içerikli çalışmalar yapmaktadır.