Nefret suçu

nefretsucuNefret suçu, insanların yeni yeni duymaya başladığı, aslında çok eskilerden beri işlenen sadece ismi olmayan ve insanların bilmediği bir suç türüdür. Nefret suçu, bir insanı din, dil, ırk, cinsiyeti, cinsel yönelim ve cinsel kimliği yüzünden hor görerek işlenen suçtur. Bir insanı tanımadan, onun hakkında ırk, din ve cinsel yöneliminden ötürü, önyargılı fikir sahibi olmakta diyebiliriz. Yani bir insanın sırf ten rengi sizlerden farklı olduğu için, bir insanın dini sizlerden farklı olduğu için, bir insanın cinsiyeti karşı cins olduğundan ötürü ona zor kullanarak, onun yaşam hakkını ellerinden almanızdır.

Nefret sucu genellikle, şiddet içerir ve ölümle sonuçlanır. Bir insanın yaşam alanını daraltmak, bir insanın yaşam hakkını ellerinden aldıkları için; ceza kanununda şayet bu nefret suçu ölümle sonuçlanmışsa, nefret suçu işleyen kişi hakkında, oldukça ağır cezalar uygulanmaktadır.  Eğer nefret suçu bir defa değil de, bir çok defa, bir çok insan tarafından işlenmişse buna nefret grubu denir. Bu suçları engellemek için anayasadaki gerekli maddelere nefret yasası denir. İnsanlar karşısındaki insanlara saygı duymazlarsa bu suç ortaya çıkar. Önce ki anayasalarda nefret suçu yasası yokken, hazırlanan yeni anayasa da nefret suçları yer almaktadır. Nefret suçları yasası ilk defa 1980’li yıllarda Amerika Birleşik devletlerinde yasalaşmıştır. Daha sonraki yıllarda ise, Avrupa Birliği üyesi olan devletlerde, anayasalarında olması zorunlu hale getirilmiştir. Nefret suçlarının azaltılması için yapılması gerekenler arasında, insanların hoşgörülü olmaları ve karşısındaki insanları anlamaları gerekmektedir.