Memelilerin ortak özellikleri

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 4 bin 500 farklı memeli türü yaşamakta ve bu türlerin de 170 kadarı Türkiye sınıfları içinde bulunmaktadır. İnsanların da dahil olduğu hayvanlar aleminin kendine has özelliklere sahip olan omurgalı canlılar sınıfı olan memeliler, karada ve denizde yaşayanları dışında yarasalar gibi uçan türlere de sahiptir. Neokorteks olarak adlandırılan bir beyin bölümü, memeli canlıları diğerlerinden ayıran en büyük özelliktir. Sabit vücut sıcaklığına sahip olan canlılar olarak tüm memelilerin çift ve karmaşık bir dolaşım sistemi vardır.

Memelilerin ortak özelliklerinden bir diğeri de,  dişilerin meme bezlerinden süt gelmesi ve böylece yavrularını süt ile beslemeleridir. Memeli canlıların erkeklerinde de meme bezi olmasına rağmen bu bezler faal durumda değildir. Memelilerin ortak özellikleri arasında dikkat çeken bir diğer durum da, tüm memelilerin aynı işitme sistemine sahip olmasıdır. Memeli canlıların tamamında üç yapılı orta kulak kemiği bulunmakta ve iç kulak ile kulak zarı birbirleri ile bağlantılı bir yapıya sahiptir. Memeli canlılar ayrıca vücutlarını kaplayan kıllarla da benzer bir özellik göstermektedir.

Çene yapıları ve solunum sistemlerinde de benzer özellikler bulunan memelilerin alt çeneleri çift yapılı kemikten oluşurken, bu ailenin tüm üyeleri diyafram solunumu yapmaktadır. Sıcak kanlı yaratıklar olan memelilerin vücut ısıları dış ortamlarla bağımsız olarak sabit seviyede kalmaktadır. Tüm memeliler vücut sıcaklıklarını sabit tutabilmek için ürettikleri enerjinin yaklaşık olarak %80’ini yalıtkanlık için harcamaktadır. Memeli canlıların tamamının vücudu tüylerle kaplıdır ki bu tüy yapısı insanlarda çok yumuşak ve ince şekilde görülürken, kirpi gibi memelilerde kıllar sert ve dikenimsi yapıda da olabilir. Balinalar ve yunuslar da tıpkı insanlar gibi vücutları tüylerle kaplı olmasına rağmen neredeyse pürüzsüz bir deri yapısına sahiptir.

Memeliler ortak özellikleri arasında sayılabilecek en önemli maddelerden biri de, tüm memeli yavrularının belirli bir gelişim sürecini tamamlayıncaya kadar anne karnında taşınmalarıdır. Memelilerin canlıları doğum anında farklı özelliklere sahip olabilir. Bazı memelilerin yavruları kör doğarken, insan yavrusu gibi bazı memeli yavrularının yetişmesi uzun yıllar dahi sürebilmektedir. Yunusların veya atların yavruları doğduktan çok kısa bir süre içerisinde yüzmeye veya koşmaya başlarken, insan yavrusu için bu aşama uzun bir süreç manasına gelmektedir. Ancak genel olarak tüm memeli yavrularının bakımının zor olduğu ve yavrunun ilk dönemde tamamen anneye bağımlı olduğu söylenebilir.