Mafya tarihi

İtalyanca “bizim işimiz, davamız” manasına gelen bir kelime olan “Mafia”, Türkçeye “yasa dışı işler ile ilgilenen ve zor kullanarak bazı çıkarlar sağlayan” anlamına gelen mafya olarak geçmiştir. Mafya genel olarak kendi içinde belirli bir hiyerarşik düzeni olan ve bu düzen çerçevesinde belirli bir teşkilat oluşumu ile çalışan oldukça geniş bir gruptur. Diğer bir değişle “yasa dışı örgüt” manasına gelen mafya, teşkilatın tepesinde yer alan bir kişinin emirleri doğrultusunda hareket eder ve teşkilat bünyesinde görev alan kişiler tüm işlerini büyük bir gizlilikle sürdürür. Kumar, fuhuş, kaçakçılık, fidye, adam öldürme gibi birçok yasa dışı işle ilgilenen mafya, ayrıca uyuşturucu, finans, inşaat ve gasp gibi alanlarda da oldukça etkili faaliyetler yürütmektedir.

Günümüzde yasa dışı birçok farklı sektörde faaliyet gösteren örgütlerin tanımlanması için kullanılan mafya tabirinin tarihi, aslında 19. yüzyıla kadar dayanır. Fransız Devrimi’nin ardından İtalya’nın Sicilya bölgesine gelen Napoli Kralı 4. Ferdinand, potansiyel bir Fransız ayaklanmasına karşı önlem olarak ilk mafya teşkilatını bizzat kurmuştur. Ferdinand tarafından kurulan bu ilk mafya oluşumu, Sicilya’da gizli olarak faaliyet göstererek Fransızların yaptıklarını hissettirmeden kontrol edecek ve gerektiğinde olaylara müdahale edecekti. Kurulan bu ilk mafya örgütünün tüm çalışmalarını gizli bir şekilde yapmasından dolayı “mafya” kelimesi Fransızcaya “faaliyetlerini gizli bir şekilde sürdüren örgüt” şeklinde geçmiştir.

Fransız oluşumları kadar bölgedeki Müslümanların da örgütlenerek güçlenmesini engellemek için faaliyetlerini sürdüren mafya teşkilatı, takip eden yıllarda İtalya’nın tarım arazilerinde yaşayan köylülerden “toprak koruma ücreti” adı altında haraç almaya başladı. Silahlanarak daha da güçlenen Sicilya mafyası oldukça geniş bir bölgeden haraç almaya başlayınca ekonomik açıdan da oldukça büyük bir güç haline geldi. Paranın getirdiği güç ile siyasi bağlantılar da kuran ve daha da etkili hale gelen mafya, birçok İtalyan vatandaşı için bir kurtarıcı olarak görülmeye başladı.

Dönemin çok sıkı yönetimi ve halkı umursamayan iradesi birçok İtalyan vatandaşının devlettense mafyaya sığınmasına neden olunca, mafya oluşumu kendi içinde teşkilatlanmaya gitti. Sayısı her geçen gün artan mafya üyelerine farklı görevler verilerek, mafya örgütünün birçok alanda etkili faaliyetler yürütmesi sağladı. 1900’lere gelindiğinde kendi bölgelerindeki neredeyse tüm ekonomik faaliyetleri elinde bulunduran mafya, başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yerleşerek uluslararası ölçekli suç örgütleri haline geldi. İtalya’dan ABD’ye göç eden Sicilyalı mafya mensupları kısa süre içinde burada da organize olarak uyuşturucudan kadın ticaretine, kumardan şantaj ve rüşvete birçok alanda etkili bir güç oldu.