Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplamak için ilk yapılması gereken; çalışanın aldığı en son net maaşın, brüte çevrilmesi gerekir. Ayrıca işverenin çalışanı için mesai saatlerinde karşıladığı bir yemek hizmeti varsa, bu yemek yardımının da aylık olarak hesaplanması ve brüt rayiç bedelinin belirlenmesi gerekir. Kıdem tazminatı hesaplanması esnasında genellikle gözden kaçan bir diğer konu da, çalışana sunulan ulaşım hizmetidir. Çalışanın iş yerine gidip gelmesi için bir servis aracı hizmeti sunuluyorsa da, aylık servis ücretinin brüt olarak belirlenmesi gerekir.

Kıdem tazminatı hesaplarken göz önünde bulundurulan yemek yardımı ve ulaşım hizmeti haricinde, çalışma hayatı boyunca verilen primlerin de dikkate alınması gerekir. Çalışanın o güne kadar aldığı primler yine brüt olarak hesaplanarak, kişinin en son aldığı brüt maaşa eklenir. Tüm bu hesaplamalardan sonra çalışanın giydirilmiş brüt ücreti; en son aldığı brüt maaşın, faydalandığı yemek ve ulaşım hizmetlerinin ve o güne kadar aldığı primlerin toplanmasıyla elde edilir.

Giydirilmiş brüt ücret denen bu yıllık genel toplam, bir yıl başına bir ay(30 gün) olarak hesaplanır. Kişinin iş yerinde kaç yıl çalıştığına göre kaç aylık giydirilmiş brüt ücret alacağı belirlenir ve böylece kişinin kıdem tazminatı belirlenmiş olur. Çalışanın çalışma süresinin tam bir yıl ve katları olmaması durumda(Örn; 1,5 yıl çalışması), “Kıstel Yev Hesabı” olarak adlandırılan aylık fark hesaplanır ve çalışanın kıdem tazminatı bu şekilde ödenir. Örnek olarak; 1,5 yıl boyunca çalışan bir kişinin kıdem tazminatı, 1,5 kıdem tazminatı olarak ödenecektir.

Kıdem tazminatı hesaplamasını etkilen diğer bir konu da, ihbar öneli denen işverenin işten çıkarma tarihini çalışanına önceden bildirmesidir. Çalışana ne zaman işten çıkartılacağı önceden bildirilmemişse yani ihbar öneli gerçekleştirilmemişse, iş verenin hizmet süresine göre ödenen kıdem tazminatı da artmaktadır. İhbar öneli çalışanın hizmet süresine göre hesaplanarak, elde edilen brüt değer kıdem tazminatına eklenir.