Kebabın tarihçesi ve özellikleri

kebabın tarihçesiTürk mutfağı olarak nitelendirilen ve aslında Mezopotamya gibi medeniyetin beşiği olan bir coğrafyadaki çok çeşitli toplumlardan günümüze miras kalan bir mutfağın en önemli bölümü olan kebaplar, basit birer et yemeği olmanın çok daha ötesindedir. Sami kökenli dillerin büyük bir bölümünde bir kelime olarak “pişirilmiş, kızartılmış” manasına gelen kebap, farklı sulu yemekler için de kullanılan bir isimdir. İnsanoğlunun en temel besin maddelerinden biri et olduğu için kebabın da kesin olarak ne zaman bulunduğu bilinmemektedir ancak yine de bilinen medeniyet tarihinin en eski lezzetlerinden birinin kebap olduğu söylenebilir. Dana ve koyun eti dışında farklı av etleri ya da kümes hayvanlarının etleriyle yapılan onlarca farklı kebap çeşidi de bulunmaktadır.

Günümüz itibarıyla ülkemizde hala düzenli olarak pişirilen 100’den fazla kebap çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizin kurulu olduğu coğrafyanın insanoğlu kadar eski olması kültürümüzün de onlarca farklı kavimin etkisiyle gelişmesini sağlamıştır ki, bu da mutfak kültürünü de etkilemiştir. Anadolu’nun her iline has farklı kebap çeşitleri bulunduğu gibi, İskender ya da Beyti gibi ünü dünya çapında yayılmış ve hemen her ilimizde rahatça bulunabilen kebaplar da bulunmaktadır. Genel olarak mangalda ya da özel meşe kömürü fırınlarda pişirilen kebaplar arasında farklı türler odun kömürü kullanılan ocak ya da fırınlarda da pişirilmektedir. Ayrıca yukarıda da değinildiği gibi sulu yemek şeklinde tencerede pişirilen farklı kebap türleri de mevcuttur.

Kebap denince akla ilk olarak ızgara et çeşitleri gelmektedir. Ülkemiz coğrafyasında onlarca farklı kebap çeşidi arasında en çok bilinen türlerin büyük bölümü ızgara şeklinde pişirilir. Tas kebabı gibi tencerede sulu bir yemek olarak tüketilen ve en az ızgara çeşitleri kadar meşhur olan kebaplar da bulunmaktadır. Döner gibi artık dünya çapında efsaneleşen kebap çeşitlerinin büyük bir bölümünde hayvan boşlukları ve iç yağlar da lezzet sağlaması açısından kullanılır. İç yağlarla birlikte yapılan kebaplar daha lezzetli olduğu gibi ayrıca bu şekilde hazırlanan kebapların daha yumuşak olduğu da söylenmektedir. Ayrıca ülkemizdeki organik şekilde yetiştirilen hayvanların parmakla aranır hale gelmesinin de kebapların lezzetini olumsuz yönde etkilediği de söylenmektedir.