İş güvenliği uzmanlığı şartları

iş güvenliği uzmanlığıYeni yasal düzenlemeler neticesinde ticari işletmeler için gereklilik haline dönüşen iş güvenliği uzmanlığı, bu sayede son derece önemli konuma sahip olan bir meslek haline gelmiştir. Oldukça önemli bir sorumluluğun altına girilmesi manasına geldiği gibi kişiye bağlı olarak oldukça da zevkli bir iş kolu olan iş güvenliği uzmanlığı, yükseköğretim mezunlarına açık bir meslektir. Kişinin 4 yıllık fakülte mezunu olması gerektiği gibi aynı zamanda tabii tutulduğu sınavda da başarılı olması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanı olmak için gereken şartların ilk sırasında yer alan yükseköğretim mezunu olmaktan kasıt; mimarlık ve mühendislik gibi meslek gruplarıdır. Ayrıca bu doğrultuda eğitim almış teknik elemanların da iş güvenliği uzmanı olma hakkı bulunmaktadır. Teknik eğitim öğretmenleri, Fen Edebiyat fakültelerinin fizik ile kimya bölümlerinden mezun olanlar, iş sağlığı ve güvenliği adıyla sunulan programlardan mezun olanların da iş güvenliği uzmanı olarak başvuru yapma hakkı mevcuttur.

Başvuruda istenenler;

  • Adayın T.C. kimlik numarasının da yer aldığı ve başvuru yapılan kuruma hitaben yazılan, hangi iş güvenliği programına katılım göstermek istediğinin belirtildiği başvuru dilekçesi
  • Adayın mimar, mühendis ya da teknik eleman vasfına sahip olduğunu gösterir nitelikteki diploma ya da mezuniyet durumunu gösteren bir belge
  • A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı başvurularına göre ilgili uzmanlık belgesi ve fiilen asgari görev yapma süresinin karşılandığını gösteren belge

İş güvenliği uzmanlığında adayın A, B ve C sınıfı uzmanlık başvurularına göre istenen şartlar birbirinden farklıdır. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı başvurularında adayın yukarda istenen belgeleri sunması gerekirken, adayın zaten C ya da B sınıfı iş güvenliği uzmanlığına sahip olması ve bir üst sınıf için başvuru yapması halinde istenenler de değişiklik göstermektedir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı olanların bir üst sınıf olan B’ye başvuru yapması halinde, sahip oldukları C sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesini ve bu belge ile “asgari 3 yıl” süreyle görev yaptığını ispatlayan bir çalışma belgesi sunması gerekir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı olan ve bir üst sınıf olan A’ya başvurmak isteyen adayların ise sahip olduğu B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesini ve bu belgeyle de “en az dört yıldır” fiilen görev yaptığını gösteren çalışma belgesini sunması istenmektedir. Ayrıca yurtdışından iş güvenliği uzmanı belgesi alanların da bakanlıktan bu belgeyi onaylatması gerekmektedir.