İnovasyon hakkında

İnovasyon konusunda çeşitli tanımlar olsa da, OECD tarafından kabul edilen tanım, geçerli sayılmaktadır. Söz konusu tanımda bahsedilen inovasyon; piyasaya yeni  sürülmüş veyahut da önceden sürülüp, daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmiş ürün, inavosyonhizmet, iş hizmetleri, iş organizasyonlarında yapılan değişikliklerin değer yaratmasıdır. Yani inovasyon, ülke nezdinde bir değerin dışarıya satılmasıyla elde edilen gelir olabilir. Bir şirket içinde rakiplerinden farklılaşmasını sağlayarak, piyasada liderliğe oynamasını sağlayan bir ürün, hizmet olabilir. İnovasyon, şirketlerin istikrarlı yapılarına ilaç gibi gelen yeniliklerdir. Çünkü şirket inovasyon çalışmaları yaparak elde edeceği başarıların zeminini kurmaya başlar. İnovasyon çalışmaları sırasında, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet yenilikleri, ürün yenilikleri, firmaların bir organizma gibi genişlemek zorunda oldukları yapılarına destek verir.

İnovasyon için gerekli olan fikirlerdir. Daha sonra bu fikirlerin ticarileştirilmesi sağlanmalıdır. Ancak burada fikrin ticari bir meta haline gelebilecek niteliğe sahip olması talep edilebilirliği konusunda vaat uyandırması gerekir. Bu şartları sağlayan bir fikir, tiari bir döngüye dönüştürüldükten sonra katma değer kazandırması, inovasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinin bir kanıtıdır. Firmaların kendi içerisinde belirledikleri politikalar inovasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri içermelidir. Eğer firma kendi içerisinde yenilikleri boğan bir kültüre adapte olmuş ise, firma açısından rekabette geri kalma, rekabet edebilirlik derecesinin düşük olması beklenebilir. Ancak firmaların çalışanlarına gösterdiği esneklik ile, inovasyonu destekleyici politikalarının olması, tanınmasında ve marka olabilmesi yolunda atılması gereken adımlarda başarıyı sağlayabilen önemli bir unsurdur. Çünkü ihtiyaçlara odaklanılması için oluşturulan kurum imajı, sürekli bir arayış ve buluş içerisinde olacaktır. Bu da başarıların sağlanması için gerekli olan bir niteliktir. Eğer tanınmak ve marka olmak istiyorsanız, inovasyon yapmalısınız kaidesi, tam olarak bunu anlatmaktadır.