Gregoryen Takvimi

Miladi takvim olarak da bilinen Gregoryen Takvimi, Papa 13. Gregory tarafından yaptırılmış bir takvimdir. Daha önceki dönemde kullanılan Jülyen Takvimi’nin yerine getirilen Gregoryen Takvimi, Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç yani Milad olarak kabul eder. İçinde yaşadığımız dünyanın tıpkı Güneş Sistemi’nde yer alan diğer cisimler gibi güneş etrafındaki dönüş süresine göre belirlenen Gregoryen Takvimi günleri, bir yıl için 365 gün olarak hesaplanmıştır. Dünyanın güneş etrafındaki hareketlerine göre hesaplanan Gregoryen Takvimi’nde bir yıl, 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. Gregoryen Takvimi günümüz ıtıbarıyla dünya üzerinde en çok insanın takip ettiği ve en yaygın kullanılan takvim çeşididir.

Hassaslık açısından incelendiğinde Gregoryen Takvimi yıllık 10.8 saniyelik bir hata payına sahiptir. Çoğu insan için yıllık 10 saniyelik bir hata payı önemsiz olarak kabul edildiğinden Gregoryen Takvimi kullanılan en hassas ve güvenilir takvim olarak görülür. Hıristiyan bir geçmişi olan Avrupa coğrafyasında 16. yüzyıldan itibaren kabul görmeye başlayan Gregoryen Takvimi, bu dönemden önce Avrupalı ülkeler tarafından fazla ilgili görmemiştir. 4 Ekim 1582 tarihinde Avrupa genelinde kullanılması kabul edilen Gregoryen Takvime geçiş, bazı ülkelerde daha uzun bir zaman almıştır.

16. yüzyıldan itibaren sırayla Gregoryen Takvime geçmeye başlayan Avrupa ülkeleri arasında hala Jülyen Takvimi’ni kullanan toplumlar olsa da, takip eden süreç içinde genele uyan bu toplumlar da Miladi Takvime geçiş yapmıştır. Önceki dönemde kullanılan Jülyen Takvimi’ndeki bir yıla 10 gün ilave edilmesiyle oluşturulan Gregoryen Takvimi, bu ilave 10 günü 5 Ekim Cuma günü ile 15 Ekim Cuma günü arasında yerleştirmiştir. 1752 yılında Avrupa genelinde hala Jülyen Takvimi kullanan son ülkeler de Miladi Takvimi kabul etmiş ve böylece Avrupa genelinde Gregoryen Takvime uyulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu uzun süre boyunca Hicri Takvimi kullanmış ve daha sonrasında 1 Mart tarihini yılbaşı kabul eden Mali Takvimi kabul etmiştir. Osmanlı Devleti’nin resmi olarak son bulmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren resmen Gregoryen Takvime geçmiştir. 26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilen Miladi Takvime geçiş “Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi ile ilgili Kanun” çerçevesinde yasal olarak uygulanmıştır. Bir günü 12 saatlik gece ile 12 saatlik gündüz olarak iki eşit bölüme ayıran önceki takvimlerin aksine Gregoryen Takvimi, tüm günü 24 saat olarak kabul etmektedir. Coğrafi açıdan incelendiğinde dünyanın “ekinoks yılı” 365,242675 gün iken Gregoryen Takvimi bir yılı 365,2425 olarak kabul eder. Bu hesaplama Gregoryen Takvimi’nin en az yanılma payına sahip olan takvim olduğunu göstermektedir.

Rahnansaika