Göz kuruluğu ve tedavisi

Modern çağda bilgisayar teknolojilerinin artık her insanın hayatına dahil olmasıyla birlikte daha da fazla karşılaşılan bir sağlık sorunu haline dönüşen göz kuruluğu, günün büyük bir bölümünü bilgisayar ekranı karşısında geçirenlerde yaygın olarak görülmektedir. Benzer şekilde eğlence kutusu televizyonla da arası çok iyi olanların yaşadığı bir problem olan göz kuruluğunun etkisi, kullanılan ekranın üretim teknolojisine göre de değişmektedir. Gözyaşına neden olan fizyolojik durumlar da bulunmaktadır. Zira kişinin bedeni yeterli miktarda gözyaşı üretememekte bu durumda da kişinin gözlerinde gün boyu devam eden bir yanma ve kaşıntı hissi oluşmaktadır. Göz kuruluğu olarak tabir edilen rahatsızlık, aslında göz yüzeyinin yeterli oranda korunamaması ve göz kapağının hareketleri neticesinde tahriş olmasından kaynaklanır.

İnsanlar farkında olmasa da göz kapakları gün boyunca “binlerce defa” çok hızlı bir biçimde açılıp kapanır. Bu hareket esnasında göz kapağının gözü tahriş etmemesi, gözyaşının sağladığı mükemmel ortam sayesinde mümkün olmaktadır. Ancak kişinin gözyaşı kalitesinin düşük olması halinde gözde de zamanda yıpranma meydana gelmektedir. Gözyaşı kalitesinden kasıt, bu salgının içinde bulunması gereken protein ve yağ gibi bileşenlerin olması gereken miktarda bulunmamasıdır. Göz kapaklarının hareketlerinin göz yüzeyinde esnek ve kaygan bir biçimde gerçekleşmesi için gözyaşının da belirli bir konsantrasyona sahip olması gerekmektedir.

Kişinin gözyaşı kalitesinin düşük olması göz kuruluğuna sebep olabileceği gibi, gözyaşı doğru kimyasal karışıma sahip olmasına rağmen üretimin az olması da aynı sorunu tetikleyebilmektedir. Kişinin gözyaşı normal görevini gerçekleştirebilecek bir konsantrasyona sahip olmasına karşın sıvının yeterli miktarda bulunmaması, göz kapağı hareketinin göz yüzeyinde tahriş etkisi yaratmasına neden olur. Uzun vadede kişinin kendi göz kapakları göz yüzeyine zarar veren bir unsur haline dönüştüğünden, göz kuruluğu muhakkak hekime başvurulması ve hekim tavsiyesi doğrultusunda çözüm aranması gereken bir sağlık sorunudur. Bu sebeple tedavinin ertelenmemesi ve uzman bir doktora başvurulması gerekir.

  • Tedavi süreci

Göz kuruluğu rahatsızlığını belirleyebilecek tek kişinin uzman bir hekim olduğu ve bireysel çabalar ile soruna çözüm aranmasının “gözde ciddi sorunlara sebebiyet verebileceği” unutulmamalıdır. Birçok insan gözlerinin çok kuru olduğundan ve gün içinde sürekli gözlerinin yandığından şikayet ederek hekime başvurmakta ancak yapılan inceleme sonucunda çok farklı rahatsızlıkların da bu şikayetlere neden olabildiği ortaya çıkmaktadır. Hekim muayene esnasında önce gözyaşının yeterli miktarda olup olmadığında sonrasında da gözyaşı kalitesine bakmaktadır. Göz kuruluğu tedavisinde amaç; eksik olan gözyaşı miktarının arttırılması ve/veya gözyaşının daha kaliteli hale getirilmesidir. Göz kuruluğuna neden olan faktörlere göre doktor uygun bir damla kullanılmasını tavsiye edebilir. Yanlış damlaların kullanımı gözde çok daha farklı sorunlara neden olduğundan damla seçiminin hekime bırakılmasına özellikle dikkat edilmelidir.