Gaz ocağından akıllı fırına

Eskiden yemek pişirmek için kullanılan her türlü alet, ısınma ihtiyacını da karşılamış ve gelişimleri sürecinde bulunan çözümler hep ortak türevlerden çıkmıştır. Tandır bir et pişirme tekniği iken aynı zamanda Anadolu’da ısınmak için de kullanılmış, guzine, soba, mangal yine hem yemek pişirilen hem de ısınma ihtiyacını sağlayan nesneler olmuşlardır. Elektrikli aletlerin üretilmesi ve devletçe eelktrik sistemlerinin yaygınlaşması sonucunda pişirme ve ısınma bir birinden ayrışıp, hızlı bir değişim sürecine gitmiştir.

Ocak konusunda ilk patent alan isim İngiliz George Albert Winson’dır. Dökme tekniği ile yaptığı, üstü kapalı demir mutfak ocağı 1802 yılında bir çok kazaya sebep olmuştur. Gazla pişirilen bu sistemde duman ve patlamalar sonucunda kullanılamaz ibaresi almıştır. 1892 yılında ise R.E. Crompton ve J.H. Dowsing ilk elektrikli ocağı yaptılar. Bu icat pahalılığı ve yine bazı teknik sorunları yüzünden fazla ilgi görmedi.  Ancak 1920 yıllarında Avrupa ve Amerika’da mutfakta ocak anlayışı oturmaya başladı ve düzgün çalışan ocaklar yapıldı.

Ülkemizde ise 1960 yıllarına kadar sadece şehirlerde gaz ocakları kullanılıyordu. Sırasıyla gaz, lpg, havagazı ve en son elektrikle çalışan ocaklar mutfaklara girdi. 1980’ lerin başında Koç Holding bünyesinde kurulan Ardem bunun yanında Türk Demirdöküm ve Auer ‘in üretimleri sonucu Türk milleti modern ocaklarda yemek yapmaya başladı.