Felsefe yararlı mı? Zararlı mı?

Felsefe çok değerli bir bilim alanı olarak karşımıza çıkabilir ancak bunun böyle olmadığını düşünenlerde vardır. Çünkü felsefe, insanın hayatında yer edinen her nesnenin, davranışın,felsefe hayalin, duygunun ne olduğuna dair, neden olduğuna dair çeşitli şekillerde sorduğu sorulara net bir cevap verememiştir. Yani felsefe insanın içerisinde yatan tatmin olma yetisini, tam tersi bir şekilde tatmin olmama, sürekli soru sorma ve sürekli şüpheci bir yaklaşım tarzı benimseme gibi ruhi anlamda karmaşıklığa sebep olacak bir yöne çekmiştir. Bu anlamda felsefe, yunanlılarla benimsenmiş bir sorular yığınını andırmaktadır. Varlık, birlik, gerçek, adalet, sevgi, merhamet, din, siyaset, evren, tabiat gibi aklınıza gelebilecek her konuda felsefi bir polemiğe rastlayabilirsiniz.

Felsefe özellikle insanları varlıksal anlamda tatmin etmeye çalışsa da, bunda başarı elde edememiş bir daldır. Çünkü felsefenin dayandığı tek kaynak akıl olmuştur. Bu nedenle aklın kabul etmediği, duyuların algılamadığı bir varoluşu yok saymışlardır. Sonsuz bir kainatın varlığını çözümleyebilmek ve kainatın nasıl yaratıldığı konusunda ahkam kesebilmek, insanların öncesi ve sonrası hakkında kanılara sahip olabilmek için noksan kalan aklı şiar edinmeleri, kendilerini işin içinden çıkılamaz tartışmalara sokmuştur.

Felsefeciler girdikleri bu tartışmalarla sürekli kendilerini ret eden bir silsile oluşturmuşlardır. Her gelen filozof bir öncekinin kanılarına çizgi çekmiştir. Bunun bu şekilde varit olmasının sebebi de aklın bir yerde aciz kalmasıdır. Aklın aciz kaldığı yerde devreye inanmak kalıyor. İnanmak kısmını tamamlayan bilgilerde Peygamberler aracılığıyla gelen vahidir. Ancak felsefe tüm akıl dışındaki kaynakları yok saydığı için, vahiye olan ihtiyacı da yok sayabilmiştir. Her şeye şüphe ile yaklaşmayı temel ilke kabul eden felsefeciler, kendilerini ve insanlığı kumkuma çukurundan çıkaracak olan bilgileri bir çırpıda kabul etmek yerine, tam tersi bir harekette bulunmaları akıla verdikleri öneminde ne kadar tutarsız olduğunu gösteriyor.