Endüstri mühendisliği çalışma alanları

Son yıllarda teknolojik cihazların endüstriyel üretim bantlarında egemen konuma gelmesiyle birlikte önemi daha da artan endüstri mühendisliği, çoğu zaman “geleceğin mesleği” olarak adlandırılmıştır. Endüstriyel üretimin modern cihazları kullanılması sürekli artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından bir “gereklilik” olduğundan, aslında insan var oldukça endüstri var olacak ve bu sektörde de her zaman endüstri mühendislerine ihtiyaç olacaktır. Kısacası endüstri mühendisliği geleceğin değil, insanın yaşadığı her zamanın ihtiyaç duyulan mesleğidir.

Endüstriyel üretim bandında işlenen ürünlerden bu üretimi gerçekleştiren makinelere kadar son derece geniş bir çalışma alanı olan endüstri mühendisliği, tüm bu sistemlerin düzenli bir şekilde çalışmaya devam etmesini ve mevcut sistemlerin geliştirilerek gelecek yıllarda daha da etkili bir biçimde çalışmasını sağlamaktadır. Endüstri mühendisliğinin çalışma alanı son derece geniş olduğundan, bu mühendislik dalında klasik mühendisliğin gereksinim olan matematik ve fen bilimleri bilgisi gerektiği gibi aynı zamanda sosyal bilimler alanında da belirli bir bilgi birikim gerekmektedir.

Mühendisliğin temel görevi olan tasarım ve analiz açısından belirli donanımlara sahip olması gereken endüstri mühendisi, endüstriyel üretim ile oluşturulacak ürünleri önceden belirleyerek sistemin doğru şekilde çalışmasını da sağlamaktadır. Modern üretimin kullandığı yeni nesil teknolojik ekipmanlar sayesinde düşük maliyetli üretim yapılmasını da koordine eden endüstri mühendisi, ayrıca malzeme ve enerji gibi kaynakların iktisatlı bir biçimde ideal üretime uygun olarak kullanılmasını da yönetmektedir.

Mühendislik hizmetlerinin kaliteli ve modern çağın gereksinimlerine uygun bir biçimde sunulmasını sağlayan bir disiplin olmasından dolayı endüstri mühendisliği, günümüzde üretimin yapıldığı her yerde ihtiyaç duyulan bir meslek grubu haline gelmiştir. İnsanların sürekli olarak artan nüfusu insan ihtiyaçlarının da karşılanmasını büyük oranda zorlu bir uğraş haline getirdiğinden, firmalar üretim bantlarının etkili, düşük maliyetli, hızlı ve kontrollü bir biçimde yapılmasını sağlamak zorundadır. Tüm bu işlemlerin uygun bir biçimde yapılmasını sağlayan endüstri mühendisi, üretimin yapıldığı tüm sektörlerde çalışabilen ve firma sahibi için de büyük avantajlar sağlayan bir personeldir.

Endüstri mühendisliği her ne kadar temel mühendislik disiplinlerine bağlı olan bir mühendislik dalı olsa da, diğer mühendislik dallarından farklı olarak endüstriyel üretimin küçük parçalarından çok bütünü inceleyen bir düşünce sistemine sahiptir. Bu nedenle de teknolojiyle birlikte gelişen modern üretim bantlarının verimliliğinin sağlanması açısında endüstri mühendisliği bir gereksinim haline dönüşmüştür.

Rahnansaika