Dünyanın en büyük ülkesi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte yeniden şekillenen dünya haritası, günümüzün ülkelerinin de büyüklük sıralamasındaki yerlerini değiştirmiştir. Ancak burada dünyanın en büyük ülkesi denirken yüzölçüme göre farklı, nüfusa göre farklı bir ülkeler sıralaması olduğu da unutulmamalıdır. Yüzölçüme göre hesaplandığında dünyanın en büyük ülkesi, 1991 yılında dağıldığında 15 farklı ülkenin kurulmasına neden olduğu halde hala Rusya’dır.

Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya’nın büyüklüğünün daha iyi anlaşılabilmesi için dünya geneline oranla ne kadar bir alana sahip olduğunun bilinmesinde fayda var. Dünyanın toplam yüzölçümü 510 milyon km² olarak yaklaşık bir değerle ifade edilir ki, bu yüzölçüme dünya üzerindeki sular da dahildir. Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak 361 milyon km²’si sularla kaplı, 148 milyon km²’si de karalarla kaplıdır. Yani kabaca bir hesapla dünyanın toplam yüzölçümünün %70’i su, %30’u ise karalarla kaplıdır. Ülkelerin yüzölçümleri hesaplanırken, ülke sınırları içerisinde kalan tüm iç sular yüzölçüm hesabına dahil edilir. Ayrıca bir ülkeler sıralamasına Birleşmiş Milletler tarafından bağımsızlığı kabul edilmiş devletler dahil edilir.

Bu hesaplara göre yaklaşık olarak 17 milyon km² yüzölçümle dünya üzerindeki kara parçalarının kabaca %11’ine sahip olan Rusya, dünyanın kapladığı alana göre en büyük ülkesidir. İkinci sırada yer alan Kanada’nın yüz ölçümü 10 milyon km²’ye yakınken, üçüncü sırada karşımıza çıkan Çin 9,5 milyon km² yüzölçüme sahiptir. Ancak bazı ülkelerin bazı özerk bölgeler ve özellikle Antartika Kıtası’nda hak iddia etmesi, bu yüzölçüm hesabında bazı değişikliklere de neden olabilmektedir. Yüzölçüme göre hesaplandığın dünyanın en büyük ülkesi Rusya olsa da, söz konusu sıralama nüfusa göre yapıldığın Rusya 143 milyonluk nüfusu ile 7. sırada yer alır.

Nüfusa göre hesaplandığında tam 1,5 milyar insana ev sahipliği yapan Çin, tartışmasız dünyanın en büyük ülkesidir. Aynı zamanda yüzölçüme göre de dünyanın en büyük 3. ülkesi olması, birçok siyaset bilimcinin dünyanın en büyük ülkesinin Çin olduğunu düşünmesine neden olmuştur. Nüfusa göre sıralandığında 1,2 milyar nüfusla Hindistan ikinci sırada yer alır. Çin ve Hindistan nüfus yönünden açık ara lider konumdadır ve 3. sırada yer alan ABD ile aralarında 1 milyara yakın fark vardır. Dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan ABD’nin nüfusu yaklaşık olarak 315 milyondur ve Hindistan ile Çin’in bir hayli gerisinde kalmaktadır. Tüm bu hesaplamaların haricinde bir de ekonomi açısından dünyanın en büyük ülkesi değerlendirmesi vardır ki, bu listede de birinci sırada tartışmasız dünyanın en büyük ekonomisi ABD yer almaktadır.

Rahnansaika