Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Dikkat kalitesinin yetersiz düzeyde kalmasına ve dikkatin yoğunlaşma süresinin çok kısa olmasına neden olan dikkat eksikliği, çok büyük bir çoğunlukla 4-5 yaşlarından itibaren ortaya çıkan bir bozukluktur. Gelişim çağı bozukluğu olarak başlayan dikkat eksikliği ilerleyen yaşlarda çok farklı şekillerde gelişebilir ve yetişkin bireylerin de günlük yaşamının derinden etkilenmesine neden olabilir. Hiperaktivite bozukluğu ile birlikte anılan dikkat eksikliği, yapılan araştırmalara göre yaklaşık olarak toplumun %3’ünde görülen bir durumdur. Genellikle nörolojik gelişimin bozuklukların sebep olduğu dikkat eksikliği, günümüzde modern tıbbın hala detaylı bir biçimde üzerinde araştırma yaptığı konular arasında yer almaktadır.

Çocukluk döneminden itibaren dikkat eksikliği olan bireylerde dikkatin odaklanamaması sorunu gözlemlenmeye başlar. 4-5 yaştan itibaren ortaya çıkan dikkat eksikliği sorunu bazı durumlarda aşırı hareketliliğe neden olan hiperaktivite ile birlikte görülebileceği gibi, bazen de yalnızca aşırı hareketliliğe neden olur. Unutkanlık da dikkat eksikliğinin en yaygın görülen belirtileri arasındadır. Çocukluk döneminden itibaren sosyal yaşamında son derece dengesiz tepkiler vermeye başlayan birey, ergenlik döneminde de bu tutumunu sürdürebilir. Ani tepkilerin de yaygın olarak görüldüğü dikkat eksikliği ayrıca tamamen dürtüsel olarak gelişen aşırı tepkilere de sebebiyet verebilmektedir.

Yetişkinlik döneminde görülen dikkat eksikliği bireyin gereken süre boyunca dikkatini belirli bir yere odaklayamamasına neden olur. Dikkatin odaklanamamasının en büyük nedeni, dikkat eksikliği olan kişinin en ufak dış ortam uyarıcılarından dahi etkilenmeye ve çok kolay bir biçimde başka şeyler ile ilgilenmeye müsait bir yapıya sahip olmasıdır. 7 yaşını geçen çocuklarda gelişimi gözlemlenmeyen dikkat eksikliği, erkeklerde kadınlara nazaran daha fazla görülen bir bozukluktur. Erkeklerde hiperaktivite daha baskın bir haldeyken, kadınlarda daha çok dikkat eksikliği şeklinde görülür.

Yetişkinlerde görülen dikkat eksiliği sorunu aslında küçük yaşlardan itibaren devam eden bir süreç olduğundan, bireyin çocukluk döneminde dikkat eksikliği nedeniyle yaşadığı pek çok olay psikolojisi üzerinde etkilidir. Çocukluk yıllarında dikkat eksikliği sebebiyle travma yaşayan bireyler yetişkin döneminde de derin psikolojik izler taşıyabilir. Dikkat dağınıklığı bireyin başladığı bir iş üzerinde dilediği gibi çalışamamasına ve işi tamamlamakta ciddi anlamda sorun yaşamasına neden olduğundan, eğitim ve iş hayatının olumsuz yönde etkilenmesi manasına da gelmektedir. Kişinin başladığı bir işi bitirememesi ya da çok uzun bir sürede bitirmesinin altında yatan tek neden dikkat dağınıklığıdır. Şüphesiz bu durum kişinin psikolojisi üzerinde oldukça olumsuz etkiler yaratacağından, klinik seviyede ruhsal sorunlar yaşanmasına dahi sebep olabilir. Bu tür sorunlarda vakit kaybetmeden bir psikiyatri uzmanına başvurmak, verilebilecek en doğru karar olacaktır.