Cumhuriyet ve hakikat

Milletin idareye katılmasını sağlayan rejim şekli cumhuriyettir. Ancak milletin idareye katılma yöntemi doğrudan değil, dolaylı yoldan olmaktadır. Yani cumhuriyet, milletin kendisini yönetecek kişileri seçerek, yönetme hakkını belli bir zümreye devretmesini cumhuriyetsöylemektedir. Eski yönetim tarzlarından tek farkı, babadan oğla veya belli bir aileye yönetimin ait olmamasını sağlamış olması, halkın seçebileceği kimseleri de yönetime getirebilmesidir. Cumhuriyet konusunda yapılan açıklamalarda büyük bir abartıya gidilerek, bu rejim neredeyse göğe çıkarılmaktadır. Halbuki amaç cumhuriyet rejimi olmamalıdır. Gaye, milletin en iyi şartlar içerisinde yaşamasını sağlayacak bir düzen tesis etmektir. Sanılıyor ki cumhuriyetin seçme ve seçilme hakkını getirmesiyle, söz konusu gayeye ulaşmada bir yol kat edilmiş veya söz konusu gayenin tesisinde mutlak yol, tek yol cumhuriyettir mantığı tüm aleme kazandırılarak, söz konusu gayeye hizmet yapılmıştır.

Aristo cumhuriyet için umumun menfaatini düşünen halk idaresi demiştir. Montesquieu ise, yargı, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrı olduğu ve birbirlerini bağımsız bir şekilde denetlediği, halk idaresidir demiştir. İki tanımda da odak nokta cumhuriyetin halkın menfaatini düşünen bir rejim olduğudur. Bu tanımlar batı için bu şekilde olabilir çünkü ortaçağ Avrupa’sında feodalite yönetimi mevcuttu. Bu yönetim şekli başa buyruk bir tarzda işliyor ve insanlara değer verilmiyordu. Yıkımlar, kıyımlar, adaletsizlikler ve daha fazlası, Avrupalıların daha farklı yollar aramalarına sebebiyet verdi. Hollanda da ve İsviçre’de cumhuriyet rejiminin temelleri olan bir düzenin hakim olması, tüm Avrupa’ya bu rejimin egemen kılınması çalışmalarını başlattı. Sonrasında burjuva devrimi yaşandı. Yani cumhuriyet batılıların kurtuluş reçetesi olabilirdi. Ancak başka milletler için de kurtuluşun batı değerlerinin sıyaret ettiği cumhuriyettir mantığının işlenmiş olması, bunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, milletimize köklü değerlerini unutturmuş, unutturulmakla da kalmamış, bu değerlerin cumhuriyettin sağladığı değerlerden aşağı olduğu kanısı başarıyla işlenmiştir. Yaşasın Cumhuriyet ….