Bilim insanlarının ortak özellikleri

bilim insanlarıEn başta belirtmekte yarar var ki, bilim insanlarının ortak özelliklerinin başında “merak” gelir. İnsanoğlu yaradılışı gereği kendini, diğer canlıları ve içinde yaşadığı dünyayı anlama ihtiyacı hisseder. Bu anlama ihtiyacı teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte dünyamızın içinde bulunduğu güneş sistemini, Samanyolu Galaksisini ve evrenin kendisini anlamaya ulaşmıştır. 10 milyon Euro gibi ciddi meblağları Cern Deneyi için harcayan günümüz insanı, bilgisayarlarla dahi saptanması çok güç olan atomaltı parçacıkların dahi peşine düşmüştür. Binlerce yıl öncesinde Antik Yunan filozoflarının maddeyi oluşturan temel yapı taşlarını araştırması ile günümüz insanının milyar Euro harcayarak aynı uğurda araştırma yapması, özünde insanoğlunun meraklı bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır. Bilim insanlarının genel özelliklerinin başında merak geliyorsa, ikinci sırada da inatçılığa kadar varabilen bir kararlılık gelir.

Tarih boyunca defalarca deneme yapmasına karşın başarısız olan pek çok bilim adamı bulunmaktadır ki, bunların da büyük bir bölümü günümüzde bilim tarihinin en önemli isimleri olarak anılmaktadır. Hata yapmaktan korkmamak da genel olarak bilim adamlarının en temel özellikleri arasında yer alır. Zira deneme yanılma yöntemiyle pek çok farklı konuda bilgi sahibi olan bilim adamı, denemekten ve yanlış yapmaktan çekinmez. Disiplinli bir şekilde çalışmakta da önemli bir özelliktir. Tarih boyunca yaşamış ve adından bugün dahi bahsedilen önemli bilim insanlarının bazılarında psikolojik bir rahatsızlık derecesine varabilen bir disiplinli çalışma temposu görülür.

Saplantılı bir biçimde çalışmalarının son derece titiz ve düzenli bir biçimde sürdüren bu bilim insanları, yıllar boyunca gerektiğinde sosyal hayattan kopma pahasına kendilerini evlerine kapatarak çalışmalarına devam etmiştir. Senelerce evinde, laboratuvarda ya da doğada araştırma yapmayı sürdüren ve disiplinli çalışma temposundan asla taviz vermeyen bu bilim adamları en sonunda önemli buluşlara imza atmıştır. Şüphecilik de genel olarak bilim insanlarında görülen en genel özellikler arasında yer alır. Her insanın merak etmediği ve üzerinde durmadığı konulara dahi şüpheci bir tavırla yaklaşan bilim adamı, olayların ve sistemlerin arkasındaki gerçeğin peşine düşer. Toplum tarafından kabul gören gerçekleri olduğu gibi kabul etmek yerine şüpheci bir biçimde olaylara farklı perspektiflerden bakmayı seçen bilim insanları, bu özellikleri ile herkesin baktığı yönünün tam zıddına bakarak önemli keşifler yapmıştır.