Baz istasyonlarının zararları

İki yönlü yayın yaparak bir mobil ağ oluşmasını ve oluşan bu ağ ile mobil cihazların birbirileriyle haberleşmesini sağlayan baz istasyonları, radyodan oldukça farklı bir çalışma prensibine sahiptir. Radyo antenlerinin aksine aynı anda hem sinyal alan hem de sinyal gönderen baz istasyonlarının bu özelliği ile iki antenden oluştuğu söylenebilir. Cep telefonlarının halkın kullanımına sunulması ile çok hızlı bir şekilde gelişen mobil sektör, ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde neredeyse herkesin cep telefonu kullanmasına neden olmuştur. Cep telefonu kullanıcılarının sayısındaki bu durmak bilmeyen artış, bazı istasyonlarının görevlerinin ve özelliklerinin de değişmesine neden olmuştur.

Günümüzde ülkemizde kullanılan baz istasyonları; bölgedeki kullanıcı yoğunluğu, bölgenin coğrafi özellikleri, abonelerin cep telefonu kullanma alışkanlıkları ve enerji kaynaklarının kuvvetine göre farklılık göstermektedir. Değişik yönlerde ve farklı güç birimlerinde yayın yapma kabiliyetine sahip olan baz istasyonları, birbirinden oldukça farklı boy ve şekillerde olabilir. Tüm bu yararlı özellikleri ile ilk bakışta insanoğluna büyük faydası dokunan bir cihaz olarak algılansalar da, kısa zaman için baz istasyonlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artan insan ihtiyaçlarının karşılanması adına sayısı artan ve günümüzün modern şehirlerinde neredeyse her sokakta yer alan baz istasyonları insan vücudunda statik elektrik alanları oluşmasına neden olmaktadır.

Baz istasyonlarının aynı anda hem sinyal alıcı hem de sinyal verici olması, istasyon çevresindeki insanların bedenlerinde elektromanyetik alan oluşturmaktadır. Çoğu insan farkında olmasa da, aslında günlük yaşamda her insan elektromanyetik alanla birlikte yaşar. Bizzat insan vücudunun kendisine ait bir elektromanyetik alan olduğu gibi, içinde yaşadığımız doğal çevrenin de vücudumuza etki eden bir statik alanı mevcuttur. Bazı istasyonlarının insan sağlığını tehdit etmesinin nedeni ise, insan vücudu üzerinde oluşturdukları elektromanyetik alanın normalde maruz kalınandan çok daha fazla ve etkili olmasıdır. Normalden çok daha kuvvetli bir elektromanyetik alana maruz kalan insan vücudu, biyolojik ve fizyolojik anlamda bu alandan olumsuz etkilenmekte ve çok çeşitli uyum bozuklukları gelişebilmektedir.

Baz istasyonları nedeniyle insan sağlığının olumsuz etkilenmesi konusu, cep telefonlarının insan yaşamına yakın geçmişte girdiği için hala bilim insanlarının üzerinde araştırmalar yaptığı bir alandır. Zira 10 yıl öncesine kadar bu kadar yoğun bir elektromanyetik alana maruz kalmayan insanlarda “uzun vadede” ne tür etkilerin görüleceği hala tıp çevrelerinin incelediği bir konudur. Ancak fizyolojik anlamda olduğu kadar insan bedeninin biyolojik ve kimyasal yapısı üzerinde de etkili olan elektromanyetik alanın insan sağlığına zararlı olduğu, tüm bilim çevreleri tarafından kabul edilmektedir.

Rahnansaika