Anneler Günü

Her yanneler gunuıl tüm dünyada ülkeler bazında farklı farklı günlerde, ülkemizde Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan, annelerin önem ve değerlerinin öne çıkarıldığı, onlar için kutlamaların yapıldığı özel güne “Anneler Günü” adı verilmiştir.

İlk kez 1908 yılında kutlanan Anneler Günü’nün temelinde Amerika’da yaşanan bir trajik olayın olduğu rivayet edilmektedir. Jarvis adında bir kız çocuğunun annesini kaybetmesi neticesinde yaşadığı büyük üzüntünün bir türlü geçmemesi üzerine, annelerin değerinin ve öneminin onlar hayatta iken bilinmesi ve hatırlanması nedeni ile özel bir günün kutlanmasının yararlı olacağı düşüncesi oluşmuştur.

Anne, insan hayatında var olan en önemli kişidir. 9 ay karnında taşıyan, mucizevi bir olay olan doğum ile dünyaya getiren, çok zorlu büyüme sürecinin her anında yanında olan anne, bir insanın hayatında yeri dolduramaz kişilerden biridir. Günlük yaşamın temposu içinde her ne kadar çok sevilseler de değerlerinin hatırlanması unutulabilmektedir, hatta ve hatta kaplerini kırıcı bazı hal ve söylemler yaşanabilmektedir. Halbuki bu hal ve tutumların muhatabı olması gereken en son insan annelerdir.

Anneler Günü, anneye olan sevginin ve saygının tek bir güne sığdırılması anlamı taşımamaktadır. Sembolleştirilen bir gün ile anne sevgisinin, annelerin değerlerinin ve önemlerinin sesli bir şekilde hatırlatılması ve hatırlanması olarak algılanmalıdır. Anneye olan sevginin ve saygının tüm yıla ve tüm ömre yayılması esastır.

Annelik fedakarlığın zirve yaptığı, bir kadının hayatında yaşadığı en önemli mevki ve icra ettiği en önemli rol niteliğindedir. Çocukları için anneler yaptıkları herşeyi karşılıksız yaparlar. Bir beklentileri yotur. Anneler Günü, annelerin talebi ve ihtiyacı ile oluşmuş bir gün değildir. Anneler Günü, tüm dünyanın annelere olan vefa borcunun çok küçük bir kısmını telafi edebilmek adına belirlenmiş özel bir gündür.