Çağdaş sanat akımı

Kavramsal olarak tanımlanması en zor olan sanat anlayışlarından biri olan çağdaş sanat, toplumun özellikle 1950’lerden sonra ilgilendiği “küreselleşme, feminizm, teknoloji, biyogenetik, insanın modern çağdaki sosyokültürel değişimi” gibi farklı konularla ilgilenir. Üretim yöntemleri açısından da sanatçıların tamamen farklılaştığı çağdaş sanat akımını kesin bir şekilde tanımlamak mümkün olmasa da, bu tutumun “modern sanat akımının” tamamen zıttı olduğu söylenebilir. 1960’lardan itibaren şekillenmeye başlayan çağdaş sanat akımı, günümüzde birçok sanat tarihçisi tarafından “modern sanat olarak tabir edilen akımın sona ermesi olarak” kabul edilir.

Okumaya devam et Çağdaş sanat akımı