Posts Tagged 'babil uygarlığının özellikleri'

Babil uygarlığı

İnsanlık tarihinin beşiği olarak isimlendirilen Mezopotamya’nın en önemli merkezlerinden biri olan Babil şehrinden adını alan Babilliler, Eski Sümer ve Akad İmparatorluklarını da kapsayan oldukça geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Merkezi günümüzde Irak olarak adlandırılan bölgedeki El-Hilla şehrinde kurulan Babil medeniyeti, bilinen

/ 1 Yorum

Babil uygarlığı

İnsanlık tarihinin beşiği olarak isimlendirilen Mezopotamya’nın en önemli merkezlerinden biri olan Babil şehrinden adını alan Babilliler, Eski Sümer ve Akad İmparatorluklarını da kapsayan oldukça geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Merkezi günümüzde Irak olarak adlandırılan bölgedeki El-Hilla şehrinde kurulan Babil medeniyeti, bilinen

/ 1 Yorum