Çekişmeli boşanma davası nedir?

Toplumun en temel yapı taşı olan ailenin dağılmaması, korunması için Türk Medeni Kanununda düzenlemeler yapılmış. Bu düzenlemeler ailenin korunması için getirilen temel esasları kapsıyor. Her ne kadar bakanlık nezdinde de aile koruma altına alınmışsa da, çekişmeli boşanmahayatın bir gerçeği olan anlaşmazlıklar neticesinde boşanma davaları gerçekleşiyor. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ailelerin dağılmasını yani boşanma davalarını da geçerli sebeplerle olabileceğine hüküm ederek 161.maddesinde bu sebepleri tart etmiştir. Bu sebepler genel ve özel olarak ikiye ayrılmakta. Özel sebepler arasında sayabileceğimiz nedenler, akıl sağlığının bozulması, zina, haysiyetsiz yaşam sürme gibi durumlar. Genel sebep olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması dile getirilmiş. Genel sebepleri oluşturan olayların ne olduğu, Yargıtay tarafından belirlenmiştir.

Boşanma çekişmeli ve anlaşmalı olarak yapılmakta. Anlaşmalı boşanmalar ilk celsede sonuç verirken çekişmeli boşanmalar uzun zamanlar devam etmektedir. Anlaşmalı boşanmada eşler her tür feri esaslarda hazırladıkları protokolde, birbirleriyle anlaşarak boşandıklarını hakime tebliğ ederler. Hakimde anlama protokolündeki esaslar altında yazan imzaların eşlere ait olup, olmadığını bir kez sorar. Evet cevabından sonra gerekçeli karar açıklanır.

Çekişmeli boşanmada ise bu söz konusu değil. Eşler boşanmadan doğan feri esaslarda, yani mal ve mülk, paylaşımı, çocukların velayeti, tazminat gibi hususlarda orta yolu bulamamışlardır. Hakim bunların çözüme kavuşturulması için davayı uzatabilmektedir. Çekişmeli boşanmada bir tarafın boşanmak istememesi de işi zorlaştıran bir durumdur. Genelde kusurlu olan eş boşanmayı istemez ve bu davanın neticesini etkiler. Ancak kusurlu olan eşin durumu ve işlediği kusur davanın gelişiminde önemli bir etki yaratır. Zina, haysiyetsiz yaşam sürme, tehdit gibi durumlardan dolayı dava açılmışsa, erkenden boşanma kararının alınması muhtemeldir.

Boşanma davasında hakim sebeplerin delilsizliği gibi nedenlerden dolayı boşanmama kararı verdiyse, eşlerin 3 sene boşanma davası açma hakları yok. Bu süre zarfı içerisinde taraflar yeniden bir araya gelmeyi dener ve aile olurlar. Ancak bu vakit içersinde eşler aile kurmaya muktedir olmadılarsa, eşlerden birinin yeniden boşanma davası açma hakkı doğar.