Boşanma nedenleri nelerdir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde boşanma sebebi olarak genel ve özel bir takım sebepler tart edilmekte. Bu sebepler dışında boşanma davası açmak mümkün değil. Bu sebeplerden özel olanları sayacak olursak; eşlerden birisinin akıl sağlığını kaybetmesi, bosanma nedenleritehdit, şantaj, haysiyetsiz yaşam sürme, zina gibi sebeplere dayalı boşanmalar. Genel sebep arasında medeni kanun “evliliğin temelden sarsılması” şeklinde bir ifade kullanmış, hangi durumların evlilik birliğini temelden sarstığına dair belli açıklamalarda bulunmuş, hakime takdir yetkisini geniş bir havuzda vermiştir. Bu nedenle boşanacak olan kişilerin dayanacağı sebep ya da sebepler, hakimin eşlerin bir daha aile olmayacağına ikna etmesi gerekiyor.

Yargıtay kararlarında genel sebeplere dayanarak açılan davaların bazıları olumlu sonuçlanmış, bazıları ise olumsuz olarak neticelenmiştir. Kişilerin dava açmadan önce boşanma davalarına bakan avukatlardan daha iyi bilgi almaları gerekir. Bu sayede boşanma konusunda özel mi, yoksa genel mi tahlili daha iyi yapılacaktır. Eğer boşanma davası olumsuz neticelenirse, eşlerden her ikisi için de 3 sene dava açmaları mümkün olamayacak. Ancak bu süre içerisinde de aile birlikteliği sağlanamazsa, yeniden dava açılma imkanı var.

Evlilik birlikteliğini temelden sarsan sebepler, eşlerden birinin cinsel birlikteliğe yanaşmaması, doyumsuzluk, yalan, haysiyetsiz yaşam gibi nedenler olarak sayılabilir. Aile içerisinde sevgi ve saygının kalmaması, eşlerin birbirlerine olan şiddeti, evlilik birliğini temelden sarsan nedenler olarak sayılmakta. Bu da eşlerden birinin boşanma davası açma hakkına sahip olmasını sağlamakta. Çekişmeli boşanma şeklinde başlayacak olan dava, en az kusurlu olan kişinin aleyhinde sonuçlanacak. Eş, bakımını üstlenen diğer eşinden dava süresinde tedbir nafakası, dava sonuçlanmadan önce nafaka talebinde bulunabilir, eğer çocukları varsa, bunlar için ayrı olarak iştirak nafakası talebini hakimden isteyebilir.