Posts Tagged 'empati kurmanın yararları'

Empati kurma ve iletişim

İnsanoğlunun doğası gereği diğer insanlarla sürekli iletişim halinde olan sosyal bir varlık olması, sosyal hayatta karşısındaki insanın duygu ve düşüncelerini anlama yeteneğini etkili bir biçimde kullanmasına neden olmuştur. Bu aşamada devreye giren empati kavramı, bir başka kişinin davranışlarını, düşüncelerini, duygularını

/ Yorum yok

Empati kurma ve iletişim

İnsanoğlunun doğası gereği diğer insanlarla sürekli iletişim halinde olan sosyal bir varlık olması, sosyal hayatta karşısındaki insanın duygu ve düşüncelerini anlama yeteneğini etkili bir biçimde kullanmasına neden olmuştur. Bu aşamada devreye giren empati kavramı, bir başka kişinin davranışlarını, düşüncelerini, duygularını

/ Yorum yok