Posts Tagged 'aristokrasi yönetim biçimi'

Aristokrasi yönetimi

Verasete dayalı yönetim biçimleri olduğu için tarih boyunca plütokrasi olarak da anılan aristokrasi kelimesi Eski Yunanca “Aristocratie” sözcüğünden türemiştir. Devletin yönetimine dair konuşulduğunda aristokrasi, tek bir bireyin devleti yönetmesi ve yönetimin “soylular sınıfı” olarak nitelendirilen bir azınlığın elinde bulunmasıdır. Duruma

/ Yorum yok

Aristokrasi yönetimi

Verasete dayalı yönetim biçimleri olduğu için tarih boyunca plütokrasi olarak da anılan aristokrasi kelimesi Eski Yunanca “Aristocratie” sözcüğünden türemiştir. Devletin yönetimine dair konuşulduğunda aristokrasi, tek bir bireyin devleti yönetmesi ve yönetimin “soylular sınıfı” olarak nitelendirilen bir azınlığın elinde bulunmasıdır. Duruma

/ Yorum yok