Posts Tagged 'antik devletler'

Eski Çağ tarihi

Bilinen insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilen ve Antik Çağ olarak da tanımlanan Eski Çağ, günümüze kadar gelen birçok mistik öğenin, halk efsanelerinin, kültürel alışkanlıkların,  sosyal statü algısının ve siyasal yapılanmanın oluştuğu dönemdir. Ancak tarihçilerin ve arkeologların

/ Yorum yok

Eski Çağ tarihi

Bilinen insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilen ve Antik Çağ olarak da tanımlanan Eski Çağ, günümüze kadar gelen birçok mistik öğenin, halk efsanelerinin, kültürel alışkanlıkların,  sosyal statü algısının ve siyasal yapılanmanın oluştuğu dönemdir. Ancak tarihçilerin ve arkeologların

/ Yorum yok