Eski Çağ tarihi

Bilinen insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilen ve Antik Çağ olarak da tanımlanan Eski Çağ, günümüze kadar gelen birçok mistik öğenin, halk efsanelerinin, kültürel alışkanlıkların,  sosyal statü algısının ve siyasal yapılanmanın oluştuğu dönemdir. Ancak tarihçilerin ve arkeologların büyük bir çoğunluğu da Eski Çağ konusunda farklı fikirlere sahiptir. Eski Çağ ile ilgili bazı tarihçilerin kabul ettiği görüş, M.S. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ile Antik Çağı’ın sona erdiği yönündedir. Bazı tarihçilerse Antik Çağ Dönemi derken, Antik Yunan ve Antik Roma uygarlıklarını kast etmektedir.

Okumaya devam et Eski Çağ tarihi